studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

piškvorky2019

Dne 13. 11. 2019 na naší škole proběhlo oblastní kolo turnaje PIŠQWORKY. V konkurenci 12 týmů středních škol letos naše týmy AVANGERS a Piškulíni nepostoupily ze základních skupin. Je to zklamání a pohár letos ve škole nezůstane 
Přesto patří poděkování zejména žákům prvních ročníků, kteří se do soutěže letos hojně zapojili, a doufám v ještě úspěšněji příští rok 
J. Kucharčík (školní koordinátor)

Beseda s paní Plíhalovou

Tradičně se do tohoto projektu, pořádaného Jedním světem na školách, zapojili i žáci naší školy. V rámci této akce se promítají filmy a pořádají besedy s pamětníky událostí. Letošním tématem je pád železné opony a 30. výročí pádu komunismu. Tyto události si v průběhu filmových projekcí naši žáci připomínají. Pro tento rok byly vybrány filmy 1989: Dopisy psané přes železnou oponu s tematikou emigrace z totalitních zemí a film Z deníku Ivany A. s tematikou obrazů života v době normalizace a postupného pádu totality ve východní Evropě. Žáci 3.A ZA měli také možnost besedovat s paní Ivanou Plíhalovou, herečkou Moravského divadla v Olomouci, která byla výraznou osobností sametové revoluce v Olomouci.
Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

PP 2. D Heyrovského 7.11

Již tradičně se na naší škole konala vzdělávací akce první pomoci pro žáky základních škol.
Tentokrát za námi přišly děti z 2. D ze Základní školy Heyrovského v Olomouci.
Žáci viděli a naučili se základy první pomoci při popáleninách, při bolestech břicha, při krvácení. Děti si vyzkoušely masáž srdce, poslechly si srdce a naučily, jak správně přivolat pomoc.
Žáčkům i paní učitelce se první pomoc moc líbila. Děti nám namalují obrázky z dnešního dne u nás na „zdravce“.
Velmi se těšíme na další malé záchranáře.

Michaela Pokorná, 4. B ZA

PP

„Víte, děti, co všechno dělá pan doktor?“ To byla otázka, na kterou měly odpovědět děti z MŠ Nedvědova. Jejich odpovědi nenechaly na sebe dlouho čekat. Takto začal program „První pomoc pro mateřské školky“ včera 23. 10. 2019. Děti si mohly vyzkoušet ošetření různých stavů, např. krvácení z nosu, odřeného kolene … Všechny úkoly zvládly na jedničku díky vstřícnému přístupu žáků třídy 2.B, oboru zdravotnický asistent.

budova dalsi

Ve středu 13. 11. 2019 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

budova 2019 okna

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství jako celek nepřipojí.
Její provoz však bude v důsledku stávky části zaměstnanců (učitelů) omezen následovně:
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – výuka bez omezení.
Školní jídelna – provoz bez omezení.
Domov mládeže – provoz bez omezení.
Střední zdravotnická škola  - výuka dle upraveného rozvrhu
Vyšší odborná škola zdravotnická - výuka dle upraveného rozvrhu

Rozvrh bude zveřejněn v odpoledních hodinách.

resc

Studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra se v době od 9. do 10. října účastnili vzdělávací akce ZZS OK v Hrubé Vodě „Urgentní medicína a medicína katastrof vážně i nevážně“. Jejich primárním úkolem bylo vytvořit reálné prostředí k nácviku záchrany neurčitého počtu zraněných po mimořádné události, kdy došlo k simulaci zhroucení střešní stěny nákupního centra.
„Všude byl zmatek, křik, krev... a přitom jsme mohli sledovat přímý zásah a profesionální přístup pracovníku ZZS OK, " líčí student DZZ. Odměnou jim za to byla možnost návštěvy workshopů urgentní medicíny. Byli svědky nácviku koniopunkce a koniotomie, která je indikována jako poslední možnost urgentního zajištění dýchacích cest. Tento život zachraňující výkon si mohli studenti sami vyzkoušet, a tedy i osvojit. Největší odměnou jim však byla monitorovaná KPR, tedy práce s figurínou připojenou k PC, která přesně zaznamenávala počty a míru stlačení i uvolnění plus objem vzduchu zavedený do plic pomocí Ambuvaku. Dobrou zprávou je, že hranice úspěšnosti nebyla nižší než 93%, což může být cenný ukazatel schopnosti studentů pohotově reagovat a prokázat zápal pro záchranu života.


Závěrem můžeme tuto akci hodnotit jako vynikající vzájemnou spoluprací VOŠZ E. Pöttingea a ZZS Olomouckého kraje.


Vojtěch Pokorný, student 2DZZ

zachra

Dne 4. - 6. 10. 2019 jsme se zúčastnili záchranářské soutěže - YETI RESCUE, která se konala v Jedlové v Orlických horách. Soutěž byla určena pro studenty vyšších odborných a vysokých škol oboru ZZ a také pro profesionální posádky ZZS. Na soutěži jsme obsadili 30. místo.
Získali jsme mnoho zkušeností, které můžeme využít v praxi i teoretické výuce ve škole.
Škola přispěla částkou na startovné.
Soutěžní tým: Jan Zetocha, Tereza Sedláková a Jaroslav Burdík, 2. DZZ

usa

V rámci spolupráce mezi partnerskými městy Owensboro - Olomouc navštívila ve středu 2. října 2019 olomouckou střední zdravotnickou školu skupina studentů z Owensboro v Kentucky v USA. Studenty doprovázeli američtí koordinátoři studentské výměny a jejich čeští přátelé z Gymnázia v Olomouci - Hejčíně. Vzhledem k rozdílům v systému vzdělávání mezi oběma zeměmi bylo seznámení s českým zdravotnickým školstvím pro americké studenty atraktivní. Mohli si prohlédnout probíhající výuku v moderních specializovaných laboratořích i pro americké školství neobvyklé prostory památkově chráněné historické budovy Pöttingea. Interaktivnost, zkušenost i zábavu dodala této návštěvě možnost vyzkoušet si resuscitaci, kompenzační pomůcky a simulátor stáří.

Go to top