studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

1KorbováMonika1DIMG 20190517 182518

Fotografická soutěž na téma Svět je krásný.
Vyučující informačních technologií organizovali tradiční školní fotografickou soutěž, v letošním školním roce na téma Svět je krásný. Zúčastnili se žáci prvních a druhých ročníků se svými fotografiemi. V červnu byla uspořádána z těchto snímků výstava přístupná všem studentům na chodbě školy a v následujícím hlasování žáci všech 1. a 2. ročníků vybírali nejúspěšnější snímek.
Výsledky hlasování:
1. místo Monika Korbová, 1. D LA
2. místo Veronika Králová, 1. C NA
3. místo Magdaléna Polášková, 2. C ZA
Dárkové poukázky věnoval vítězkám Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci. Vítězné snímky si můžete prohlédnout.

2Kralova

3Polášková1 tisk

HANDY2

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU PATŘIL VŠEM ŽÁKŮM DRUHÉHO ROČNÍKU A HANDICAPU
Dne 20. 6. 2019 si druháci všech oborů mohli vyzkoušet paralympijské sporty, prezentované studenty UPOL.
Všechna stanoviště byla zábavná a zajímavá, obzvláště basketbal na vozíku, který bavil skoro každého. Také jsme hráli curling, "fotbal" poslepu a sport podobný petanque. Tahle akce nám všem otevřela oči a v roce 2020 se s novým zájmem budeme dívat na oficiální paralympiádu.

25. - 26. 6. 2019
Dlouho očekávané akce "Den s handicapem" jsme se konečně dočkali. Už hned ráno se všichni cítili zvláštně, že budeme ve škole spát. Ale moc času jsme na to přemýšlení neměli, protože chviličku po "ubytování" nás učitelé vyhnali na dvůr školy. Tam nás čekal obávaný simulátor stáří. Do budoucna si starších členů budeme vážit mnohem více.
Po obědě a krátké pauze se zbývající členové akce vyjeli do Zoo Olomouc, aby svým vstupným podpořili opravu výběhů.
Po Zoo se už všechno seběhlo velmi rychle. Film, míčové hry, táborák a než jsme se mohli zorientovat, co se děje, vyděšené skřeky se rozléhali temnými chodbami školy.
Den s handicapem byl perfektní způsob, jak zakončit školní rok.
Děkujeme paní učitelce Mgr. Petře Kaduchové, třídním učitelkám a všem ostatním, co se zúčastnili organizace akce. Bez vás by to nebylo ono.
Budoucí druháci, těšte se!

Články vypracovala Monika Tvrdá, 2.A ZA

HANDY1

 

klek

V termínu od 7. 6. do 16. 6 2019 se třídy 2.A ZA a 2.D LA zúčastnily sportovně turistického kurzu v Chorvatsku. Měli jsme namířeno přímo na Klek, kde jsme po celou dobu měli krásné počasí. Každý den jsme chodili na pláž k moři a hráli jsme zábavné hry. Navštívili jsme i krásné historické město Dubrovník, kde jsme si užili odpolední hodiny. Zmohl náš však výšlap, kde jsme měli výhled na celý Klek . Zájezd jsme si moc užili. Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům a instruktorům, kteří nám toto vše zorganizovali.
Třídy 2.A ZA a 2.D LA Kristina Freyová

voda1

Žáci 1. ročníků se 24. 6. 2019 zúčastnili v rámci fyziky, chemie a biologie projektového dne na téma VODA. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách procházeli stanoviště, která byla umístěna v laboratořích fyziky, chemie, farmaceutické laboratoři a na školním dvoře. Na každém stanovišti žáci plnili zadané úkoly – demonstrovat jednoduchý pokus, vysvětlit pokus, vypočítat fyzikální veličinu ze vzorce, pozorovat mikroskopem, zodpovědět otázky, vyplnit kvíz, ale i připravit osvěžující nápoj. Za správně splněný úkol žáci sbírali body a na konci proběhlo vyhodnocení nejlepších se sladkou odměnou. Žáci si pokusy s vodou, i vzhledem k teplému počasí, náležitě užili .
PT FYZ, CHE, BIE

postele

Během dubna a května 2019 pro 1 ročníky ZA naše paní učitelky uspořádaly soutěž ve stlaní lůžka v hodinách ošetřovatelství, aby se ukázalo, jak jsme dávali pozor ve škole a pilně se učili.
Naším úkolem bylo co nejrychleji, ale zároveň nejpečlivěji, kompletně převléci a upravit lůžko po propuštění nemocného.
Toto obnášelo výměnu ložního prádla, správné napnutí prostěradla, aby nedošlo k dekubitům, a samozřejmě estetickou úpravu celkově. Vše muselo být perfektní, za každou chybu se nám totiž přičítaly trestné vteřiny.
Nejprve jsme soupeřili ve dvojicích jako celá třída a potom šest nejlepších dvojic bojovalo o výhru. Bylo to velmi napínavé po celou dobu, všichni bojovali ze všech sil do poslední chvíle.
Když bylo dostláno, nahlásili jsme časy. Vyhodnotilo se, kdo se umístil, a následovalo vyhlášení. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu od sponzora soutěže – Nadačního Fondu E. Pottinga a jedničku od vyučujících. Nejlepší tři dvojice dostaly se sladkostí také diplom.
Soutěž byla zábavná a napínavá. Zjistili jsme také, za jak dlouho lůžko dokážeme upravit, a mohli jsme se srovnat s ostatními spolužáky.
Takže bychom chtěli naším paním učitelkám poděkovat, všechny nás to moc bavilo a doufáme, že brzo budou další soutěže.
1. B ZA
1.místo – Nicole Sirová a Veronika Vychodilová
1.A ZA
1. místo - Lea Trampotová a Patricie Polcíková

Napsali: Nicole Sirová a Filip Fister

GoetheInstitut11

Na pražském Goethe Institutu se 19. 6. 2019 konalo setkání vítězů oblastních kol v soutěži „Bücherwurm“. Naši školu vzorně reprezentovala žákyně 3.C NA Natálie Kruttová. Všichni účastníci měli možnost nahlédnout do zákulisí této instituce a následovala soutěž „Rallye durchs Goethe-Institut mit der Goethe-Burg“. Natálie se svým družstvem obsadila 4. místo. Poté následovala prohlídka místní rozsáhlé knihovny a rozloučení.
Děkuji Natálii za její snahu, píli a odhodlání a doufám, že i příští rok se najdou další neméně talentovaní žáci, kteří budou reprezentovat školu na celorepublikové úrovni.
Mgr. Milena Hessová Polívková

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz:

Výsledková listina DDH

Výsledková listina DFA

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DZT

 

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté uchazeče

Vzor odvolání DDH

Vzor odvolání DFA

olomouc

13. června 2019 měli studentky a studenti 1. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Jejím cílem je představit žákům město, v němž se možná narodili, kde studují, pracují, tráví volný čas…Ale znají také jeho minulost, slavné osobnosti, roli, kterou hrálo naše město v dějinách ? Vždyť Olomouc patří mezi nejvýznamnější historická a kulturní centra střední Evropy. Světově proslulá edice turistických průvodců Lonely Planet umístila v roce 2013 Olomouc na seznam deseti skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásnějších míst, která nesmíte minout. Vydali jsme se tedy společně po stopách historie…

13. dubna proběhla v kapli naší školy úvodní beseda spojená s filmovou projekcí.
Základní informace o vzniku a minulosti města si pro své spolužáky připravily studenti třídy 1.B ZA Kristina Greben a Filip Sklenář.

Program pokračoval aktivitami přímo „v terénu“. Jednotlivé skupiny žáků se za pomoci map a pod vedením vyučujících humanitních předmětů pohybovaly historickým centrem města, plnily úkoly obsažené v pracovních listech, navštěvovaly nejvýznamnější památky. Závěrečným bodem programu byla pak komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce, případně unikátní varhany mořického chrámu, které studentům představil varhaník, p. Karel Martínek. Navzdory až příliš letnímu počasí a tropickým teplotám jsme vytrvali a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

diplom

Tým studentů třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ve složení Nikola Vincibrová, Barbora Korhoňová a Michal Mádr se zúčastnili mezinárodní soutěže DEN PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA 2019. Soutěž organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga v Olomouci, Základní škola a Mateřská škola MILLS, s.r.o. Čelákovice.
Soutěže se účastnilo 15 družstev a studenti naší školy získali nádherné 1. místo.

Růžena Vitásková
vedoucí studijní skupiny

Go to top