studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

inzulín

30. 1. 2020 žáci 3. A ZA měli to potěšení slyšet přednášku, zástupce firmy A.IMPORT.cz Pavla Dokládala, Dis.
V prezentaci pana Dokládala nás zaujaly nejen novinky ve světě inzulinových pump, ale i jeho zkušenosti ze života diabetika s inzulínovou pumpou. Také zdůraznil, jak doba jde rychle kupředu a každým dnem je žití pro pacienta s diabetem “jednodušší”.
Mobilní aplikace, modernizace přístrojů, ukazování dat a mnoho dalších témat, která se při přednášce objevila, nám ukázaly, co všechno může mít pacient k dispozici.
Děkujeme a přejeme panu Dokládalovi i v budoucnu hodně úspěšných přednášek a doufáme, že opět navštíví naši školu s dalšími novinkami v léčbě DM I.typu.

3. A ZA

děti

Děti z MŠ Barevný svět si dne 12.2. 2020 vyzkoušely poskytování první pomoci při opaření
ruky, bolesti bříška … za pomoci žáků třídy 2.B ZA. Měly radost, když se jim to podařilo.

20200128 090726 resized

Dne 28.1. 2020 se v aule naší školy konala 5. žákovská konference. Odborníci v zastoupení staničních a vrchních sester z FN Olomouc zde prezentovali a diskutovali novinky z nemocničního prostředí. Letošním tématem byl “Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním vylučovací soustavy”.
Každá prezentace byla zajímavá nejen profesionálním přednesem, ale i srozumitelností pro žáky jak střední, tak i vyšší odborné školy.
Přítomní se dozvěděli například o důležitosti kália, získali informcer o urodiagnostice v pediatrii a také si vyslechli pár velmi kuriozních případů z urologické kliniky.

3. AZA

Omega

Dne 29. 1. 2020 se konal pro žáky Střední zdravotnické školy sportovní den. Aktivity si žáci vybrali dle vlastního uvážení (fitness, tabata, trampolínky, florbal, plavání, squash a mnoho dalších). Tyto aktivity se konaly ve sportovním centru Omega, ve škole a na plaveckém stadionu v Olomouci. Vedle žáků se do některých sportovních aktivit zapojili i učitelé. Po sportovní aktivitě si mohli žáci i učitelé odpočinout a zrelaxovat v mokré zóně ve sportovním centru Omega. Děkujeme moc Střední zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci za takto strávený den se sportem a novými zážitky. Poděkování patří také všem žákům, kteří se aktivně zapojili a všem pedagogům, kteří vykonávali dohled u sportovních aktivit
Tereza Chromíková, 3.C ZA, Mgr. Aleš Novák

holocaust2020

27. ledna 2020 měli studenti a studentky 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Studenti byli seznámeni s programem celého dne. Ti, kteří již měli tu možnost, se podělili s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v Terezíně. Silné emoce probouzí vždy také návštěva vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi…

Program následně pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pondělního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v době druhé světové války, v realitě protektorátu (korespondence, deníky). Své představivosti i pocitům dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

holok2020 2  
   
holok 2020 3  holok 2020 4

 

   

 

 

budova 2019 okna

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53–41–N/5. diplomovaná dětská sestra, 53–43–N/2. diplomovaný zdravotní laborant a 53–43–N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma studia) pro školní rok 2020/2021, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ

pp 2020

Takto se usmívají děti z MŠ Barevný svět. Dne 15. 1. 2020 si vyzkoušely poskytování první pomoci při opaření ruky, bolesti bříška … za pomoci žáků třídy 2.B ZA. Měly radost, když se jim to podařilo.

budova2018

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53–41–M/03 praktická sestra,  53–41–M/02 nutriční asistent a 53–43–M/01 laboratorní asistent pro školní rok 2020/2021, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ.

cizijazyky

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA V. ODBORNOU ŽÁKOVSKOU KONFERENCI
na téma:
Novinky na školních pracovištích se zaměřením na ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním vylučovací soustavy,

která se koná dne 28. 1. 2020
v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci.

Program konference

Go to top