studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

erasmus1

Dne 20.března 2019 do Olomouce přijely dvě zahraniční skupiny studentů a učitelů, jedna dorazila z polského města Grudziadz a druhá skupina přiletěla ze sicilského městečka Nicosia. Obě výpravy přijely, aby strávily sedm dnů na střední zdravotnické škole v Olomouci. A nejen tam.
Studenti a učitelé všech tří středních škol jsou zapojeni do projektu Erasmus+ s názvem Vzorec dlouhověkosti. Tento název naznačuje náplň projektu, a tím je zdravý životní styl vedoucí k dlouhému věku. Setkání v Olomouci bylo v pořadí třetím a posledním setkáním, ve kterém se studenti seznamovali se zásadami zdravého stravování, s nutností fyzického pohybu a mentálního odpočinku. V učebnách zdravotnické školy proběhly workshopy, ve kterých si studenti i učitelé vyzkoušeli uvařit zdravou svačinku, zkusit si spočítat BMI nebo zpracovat téma různých onemocnění a jejich příčin.
Ale nejen práce byla náplní těchto sedmi dnů. Hosté z obou zemí spolu s jejich hostiteli zavítali na hrad Bouzov a okusili vynikající čokoládu v malé soukromé čokoládovně v Troubelicích. Šli si také zasportovat do sportovního centra Nutrend World a zacvičili si jógu. Téma zdravého životního stylu bylo primárním účelem celého projektu, ale druhým, a neméně významným cílem těchto projektů je poznávat nové kultury, nové země, poznávat jiné odlišné způsoby života, a tím se naučit respektovat jiné kultury a jiné způsoby života.
Všichni si březnový týden velmi užili. Odvezli si spoustu nových zážitků, nových přátelství a plno nových informací o zdravém životním stylu.

budova stará

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor asistent zubního technika

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté
Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – asistent zubního technika

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

MATEMATICI

Dne 28. 3. jsme se zúčastnili Regionální matematické soutěže středních zdravotnických škol v Karviné. Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích a zúčastnilo se jí celkem 8 škol. Naši školu velmi dobře reprezentoval Dominik Navrátil z 2.B ZA, který získal 3. místo ve své kategorii, a dále Petra Talášková a Klára Dynková.
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na poli matematiky.

nucene prace

Nucená práce pro nacistické Německo
Žáci 2.B ZA se 5. dubna v rámci 5. ročníku olomouckých dnů německého jazyka (Olműtzer Kulturtage) zúčastnili besedy s panem inženýrem Jaroslavem Langerem (nar. 1924, Štěpánov
u Olomouce), který byl v roce 1944 - stejně jako celý ročník mladých lidí, narozených v roce 1924 - přikázán na nucené práce, konkrétně do německého Stuttgartu. Pan Langer žákům přiblížil atmosféru tehdejší doby, popsal odjezd do Německa, podělil se
o své zážitky z doby nuceného nasazení v Německu, přiblížil životní podmínky v táborech
pro nuceně nasazené dělníky, práci v továrně i život mladých lidí v tehdejších válečných podmínkách.
Žáci tak měli jedinečnou příležitost zeptat se přímého účastníka tehdejších událostí na jeho zážitky a osobní zkušenosti.

osvetim2019

Stalo se již tradicí, že se žáci 3. ročníků naší školy vydávají na exkurzi do polské Osvětimi,
do bývalého nacistického koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.
Vyrazili jsme už ve čtyři ráno, ale brzké vstávání se vyplatilo, protože většina návštěvníků
(a bývá jich údajně denně až 5000) dorazila až po nás, a my tak měli lepší možnost si vše
v klidu prohlédnout.
Nejdříve jsme prošli Auschwitz 1, před 2. světovou válkou kasárna polské armády, nacisty proměněná v koncentrační tábor, kde byli vězněni především političtí vězni, zejména Poláci
a Češi. Fotografie s uvedením data příchodu a data úmrtí vězněných lidí jen dokreslovaly slova průvodce o nelidském zacházení s vězni, o hladu, nemocech, zimě, tvrdé práci a krutém týrání.
Po dvou hodinách jsme přejeli do druhé části tábora Auschwitz II – Birkenau. Železniční přípojka, brána a místo selekce. Dřevěné a zděné baráky, či jen pozůstatky z nich – komíny táhnoucí se až kam oko dohlédne, mohou napovědět, kolik lidí sem bylo v průběhu holocaustu zavlečeno. Pozůstatky plynových komor a krematorií tiše vypovídají o mučivém konci života statisíců Židů z celé Evropy. Ze všech koutů, ze všech zdí na vás dýchá úzkost, bolest, nepředstavitelná hrůza. Atmosféra strachu a děsu je tu stále i po tolika letech až hrozivě živá a my si uvědomujeme, jaké štěstí naše generace má, ale zároveň přemýšlíme
o pravdivosti citátu, který je umístěn v muzeu:
„ Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“
Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

kroužek DH

Kroužek dentální hygieny se i tento rok podílel na Světovém dni ústního zdraví, který proběhl 20. března 2019. Konalo se několik akcí, které měly rozšířit povědomí o správné dentální hygieně. Všechny tyto akce probíhaly v týdnu od 18. do 22. března. V pondělí a v úterý se konaly edukace v několika mateřských školkách v Olomouci, při kterých studenti SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga společně se studenty lékařské fakulty učili správný postup při čištění zubů. Ve středu se konala další akce, tentokrát v Pevnosti poznání. Za celý den tudy prošlo nespočet olomouckých škol a dětských domovů. Nezapomnělo se však ani na seniory, i ti si mohli odnést něco nového. Jako poslední akce celého týdne byla v pátek na SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga přednáška zaměřená na prevenci proti kazu a jiným nemocem dutiny ústní. O tomto tématu nás poučil MUDr. Ladislav Korotvička a dentální hygienistka. Přednáška byla doplněna výkladem v anglickém jazyce od paní Dr. J. Morozové pro studenty, kteří k nám zavítali v rámci ERASMU. Účastnili se jí studenti 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent a asistent zubního technika. Vše probíhalo ve spolupráci s firmami Johnson & Johnson a Colgate. Celá akce byla pod vedením společnosti ARAK a Lékařské fakulty UP Olomouc.
Za kroužek dentální hygieny Kateřina Miklíková a Tatiana Turovská 2. D AZT

volej

Dne 4. 4. 2019 se konal školní volejbalový turnaj O pohár Jana Ámose Komenského. Tradičně se ho zúčastnily jednotlivé třídy naší školy. Celkem bylo postaveno 15 týmů, které byly rozděleny na skupiny A, B, a C. Vítězové skupin postoupili do finálové skupiny o 1.- 3. místo a týmy na druhém místě hrály o 4.-6. místo. Zápasy v základních i finálových skupinách nabídly nesmírně zajímavou a napínavou podívanou, kde se bojovalo o každý míč. Atmosféru podpořily příchozí třídy jako fanoušci a na všechny to mělo až elektrizující účinek. Všem hráčům děkujeme za krásný sportovní zážitek a předvedené výkony, za které byli odměněni cenami za finančního přispění Nadačního fondu.
Výsledky turnaje:

1. místo 3.D LA
2. místo 4.B ZA
3. místo 2.A ZA
4. místo 2.C ZA
5. místo 1.C NA
6. místo 4.D AZT


Těšíme se na další ročník.
Za PT TEV M. Hessová Polívková

budova

Ve dnech 12. dubna, 2. května a 3. května 2019 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÉ DNY pro žáky 1. až 3. ročníku SZŠ.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top