studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

budova dalsi

Ve středu 13. 11. 2019 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

budova 2019 okna

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství jako celek nepřipojí.
Její provoz však bude v důsledku stávky části zaměstnanců (učitelů) omezen následovně:
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – výuka bez omezení.
Školní jídelna – provoz bez omezení.
Domov mládeže – provoz bez omezení.
Střední zdravotnická škola  - výuka dle upraveného rozvrhu
Vyšší odborná škola zdravotnická - výuka dle upraveného rozvrhu

Rozvrh bude zveřejněn v odpoledních hodinách.

resc

Studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra se v době od 9. do 10. října účastnili vzdělávací akce ZZS OK v Hrubé Vodě „Urgentní medicína a medicína katastrof vážně i nevážně“. Jejich primárním úkolem bylo vytvořit reálné prostředí k nácviku záchrany neurčitého počtu zraněných po mimořádné události, kdy došlo k simulaci zhroucení střešní stěny nákupního centra.
„Všude byl zmatek, křik, krev... a přitom jsme mohli sledovat přímý zásah a profesionální přístup pracovníku ZZS OK, " líčí student DZZ. Odměnou jim za to byla možnost návštěvy workshopů urgentní medicíny. Byli svědky nácviku koniopunkce a koniotomie, která je indikována jako poslední možnost urgentního zajištění dýchacích cest. Tento život zachraňující výkon si mohli studenti sami vyzkoušet, a tedy i osvojit. Největší odměnou jim však byla monitorovaná KPR, tedy práce s figurínou připojenou k PC, která přesně zaznamenávala počty a míru stlačení i uvolnění plus objem vzduchu zavedený do plic pomocí Ambuvaku. Dobrou zprávou je, že hranice úspěšnosti nebyla nižší než 93%, což může být cenný ukazatel schopnosti studentů pohotově reagovat a prokázat zápal pro záchranu života.


Závěrem můžeme tuto akci hodnotit jako vynikající vzájemnou spoluprací VOŠZ E. Pöttingea a ZZS Olomouckého kraje.


Vojtěch Pokorný, student 2DZZ

zachra

Dne 4. - 6. 10. 2019 jsme se zúčastnili záchranářské soutěže - YETI RESCUE, která se konala v Jedlové v Orlických horách. Soutěž byla určena pro studenty vyšších odborných a vysokých škol oboru ZZ a také pro profesionální posádky ZZS. Na soutěži jsme obsadili 30. místo.
Získali jsme mnoho zkušeností, které můžeme využít v praxi i teoretické výuce ve škole.
Škola přispěla částkou na startovné.
Soutěžní tým: Jan Zetocha, Tereza Sedláková a Jaroslav Burdík, 2. DZZ

usa

V rámci spolupráce mezi partnerskými městy Owensboro - Olomouc navštívila ve středu 2. října 2019 olomouckou střední zdravotnickou školu skupina studentů z Owensboro v Kentucky v USA. Studenty doprovázeli američtí koordinátoři studentské výměny a jejich čeští přátelé z Gymnázia v Olomouci - Hejčíně. Vzhledem k rozdílům v systému vzdělávání mezi oběma zeměmi bylo seznámení s českým zdravotnickým školstvím pro americké studenty atraktivní. Mohli si prohlédnout probíhající výuku v moderních specializovaných laboratořích i pro americké školství neobvyklé prostory památkově chráněné historické budovy Pöttingea. Interaktivnost, zkušenost i zábavu dodala této návštěvě možnost vyzkoušet si resuscitaci, kompenzační pomůcky a simulátor stáří.

TEREZÍN 2 WEB

Dne 9. října 2019 navštívili žáci 3.ročníků Národní památník Terezín. Akci pořádal předmětový tým dějepisu a občanské nauky pod vedením vyučujících Hany Rajnohové a Evy Vesecké. Na finační podpoře akce se významně podílela Terezínská iniciativa, která přispěla nemalou částkou na proplacení dopravy a zajistila vzdělávací seminář.
Terezín dříve sloužil jako vojenská pevnost, ale během Protektorátu zde bylo židovské ghetto a Malá pevnost sloužila jako věznice.
V průběhu vzdělávacího semináře žáci besedovali v Magdeburských kasárnách
o problematice diskriminace Židů, funkci ghetta, dozvěděli se mnoho zajímavých informací
o životě v ghettu.
Poté se žáků ujali průvodci, kteří je seznámili s běžným chodem tábora a se životem Židů v něm, zároveň jsme si mohli projít nejvýznamnější části ghetta Zajímavostí jistě bylo, že mezi obyvatele ghetta patřili i takové osobnosti jako Arnošt Lustig, Pavel Haas ( bratr známého herce Huga Haase) nebo Karel Poláček.
Druhá část exkurze byla zaměřena na Malou pevnost, která sloužila jako věznice gestapa pro politické vězně. Vstupní brána s nápisem „ Arbeit macht frei ! “ nenechala nikoho na pochybách! Nelidské podmínky a kruté zacházení s lidmi otřásly všemi účastněnými. Terezínským ghettem prošlo na 155 000 židovských mužů, žen a dětí 35 národností, na 35 000 z nich zde zemřelo v důsledku stresu, hladu, nemocí a nelidského zacházení. Velká část ostatních – více než 60 000 osob byla poslána do vyhlazovacích táborů na Východě, ze kterých se jen 3 097 dožilo osvobození.
Vzdělávací seminář v Terezíně navázal na celou řadu vzdělávacích programů o tématice holocaustu, které je na naší škole věnována mimořádná pozornost.

DVS4

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 4. kola přijímacího  řízení na VOŠz pro obor DVS

Výsledková listina

dfa3

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího  řízení na VOŠz pro obor DFA

Výsledková listina

pp 04 10

Dne 26. září 2019 navštívili žáci ze 2. A ze Základní školy Heyrovského Zdravotnickou školu v Olomouci. Žákyně 4.B ZA společně s paní magistrou Pospíšilovou si pro druháčky připravily stanoviště první pomoci. Žáčci se učili resuscitovat člověka při selhání životních funkcí, zavolat záchrannou službu, ošetřit krvácení z nosu a popálení ruky. Děti si poslechly srdce a se žákyněmi NA si řekly, jaké jídlo by nemělo chybět v jejich jídelníčku.
Děti byly velice šikovné a byly odměněny diplomem a lízátkem.

Veronika Somrová

Go to top