diplom

Tým studentů třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ve složení Nikola Vincibrová, Barbora Korhoňová a Michal Mádr se zúčastnili mezinárodní soutěže DEN PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA 2019. Soutěž organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga v Olomouci, Základní škola a Mateřská škola MILLS, s.r.o. Čelákovice.
Soutěže se účastnilo 15 družstev a studenti naší školy získali nádherné 1. místo.

Růžena Vitásková
vedoucí studijní skupiny

zachranar

Ve dnech 23. – 26. 5. se konala prestižní mezinárodní soutěž Rallye Rejvíz 2019. Záchranáři a lékaři z celé ČR a dalších tří států zde poměřovali své dovednosti a znalosti v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pod záštitou a za podpory ČČK Olomouc se této soutěže zúčastnili studenti oboru DZZ Michal Mádr a Nikola Vincibrová. Vytvořili jsme tým spolu se dvěma studenty 2. ročníku oboru zdravotnický záchranář z FZV UP Jaroslavem Zavadilem a Tomášem Večeřou. Během soutěže nás čekala řada nelehkých úkolů, jako například pád rogalisty při přistání, řešení nehody linkového autobusu se zraněním 12 osob, napadení hostů v penzionu, akutní astmatický záchvat s následnou zástavou oběhu. Dále jsme řešili celou řadu akutních stavů. Během úkolů jsme si vyzkoušeli i spolupráci s PČR a složkami IZS. V konečném výsledku jsme se umístili v hlavní kategorii národních posádek RZP na 8. místě z 21 týmů a ve své podkategorii RZP Freestyle, která nebyla oficiálně hodnocena pro menší počet účastnících se posádek obsadili 1. místo. Nikola Vincibrová se dále zúčastnila soutěže dispečerů ZZS Zlaté sluchátko, kde obsadila 10. místo z 21 soutěžících.
Michal Mádr, student 3. ročníku oboru DZZ

vesmir

Žáci druhých ročníků Střední zdravotnické školy se 21. května 2019 zúčastnili besedy s pracovníkem prostějovské hvězdárny Karlem Trutnovským. Program se skládal ze dvou částí. Nejdříve se žáci dozvěděli něco teoretického o vesmíru z výkladu a prezentace. Poté si mohli vyzkoušet samotné pozorování dalekohledy. K vidění bylo opravdu hodně, ať už nedaleké vrcholky věžiček, tak i samotné Slunce. Věříme, že návštěva nebyla poslední.
Andrea Labašová (2.B ZA)

foto bio 2019

Dne 23. 5. 2019 proběhlo školní kolo biologické soutěže žáků prvních ročníků, která se již tradičně koná každý rok, a zúčastnilo se jí celkem 20 žáků. Součástí soutěže byl vědomostní test a praktická část, která se skládala z poznávání vybraných zástupců živočichů a z přípravy mikroskopického preparátu rostlin.
Na prvním místě se umístila Michaela Rohovská (1. B ZA), na druhém místě Hana Raptová (1. B ZA) a třetí příčku obsadil Čestmír Zoula (1. D LA). První tři místa byla odměněna hodnotnými dary, které poskytnul Nadační fond E. Pöttinga, za což vřele děkujeme.
Vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
Za předmětový tým CHE/BIE
Mgr. Lukáš Novák a Mgr. Hana Špilková

JAZYKOVKA

Jednoletý kurz cizích jazyků

Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2019. Tito posluchači, kteří v letošním roce složili svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena v pondělí 2. září 2019 a ukončena v pátek 12. června 2020.
Součástí zahájení výuky dne 2. září 2019 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.

Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.

Podrobné informace

Přihláška

logo ctverec

Na středních školách po celé České republice proběhly v úterý 7. a čtvrtek 9. května Studentské volby. Středoškoláci si tak mohli „nanečisto“ vyzkoušet volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují v blížících se reálných volbách do Evropského parlamentu. Platný hlas odevzdalo 18 758 studentů z 246 škol. Do projektu, který již po jedenácté uspořádal vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, se přihlásilo 255 škol. Výsledky voleb jich v řádném termínu odeslalo 246 (z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol a 22 středních odborných učilišť). „Nejvíce hlasů získala Česká pirátská strana, s velkým odstupem od ostatních. Druhé největší přízni středoškoláků se těší STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, u kterých je zároveň celorepublikově největší rozdíl při srovnání výsledků mezi jednotlivými typy škol, tedy mezi gymnázii a odbornými školami, a mezi Prahou a regiony,“ komentuje výsledky ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota, který projekt Studentských voleb před sedmi lety inicioval, a dodává: „Třetí v pořadí je recesistické uskupení, jehož název začíná stejnými třemi písmeny, jako u vládního politického hnutí. Je možné, že to některé náctileté voliče zmátlo.“
Žáci naší školy se do této akce rovněž aktivně zapojili, svědčí o tom jejich volební účast – 60 %, volební výsledky se shodují s celorepublikovými.

Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

 

berlin

Dne 5. května v pozdních večerních hodinách jsme se vydali na náš zájezd do Německa. Cesta proběhla hladce a kolem osmé ranní hodiny jsme přijeli do Berlína, kde jsme strávili celé pondělí. Jako první jsme se vydali na Alexanderplatz, kde se nachází televizní věž Fernsehturm. Celý Berlín jsme tak mohli vidět z nejvyšší stavby v EU. Pěšky jsme se potom vydali navštívit část Nikolaiviertel, katedrálu Berliner Dom a bývalý přechod mezi východním a západním Berlínem – Checkpoint Charlie. Také jsme mohli vidět zbytky zdi, která Berlín kdysi rozdělovala na dvě už zmíněné části. Od náměstí Potsdammer Platz jsme přešli k ulici Unter den Linden. Mezi poslední památky, které jsme tento den navštívili, patřil také památník obětem Holocaustu a slavná brána Brandenburger Tor. A i když nám počasí tento den zrovna dvakrát nepřálo, tak jsme si ho moc užili.
Druhý den po snídani na hotelu jsme se vydali do Postupimi navštívit zámek Sansoucci s nádherným parkem. Také jsme se zde podívali do zámečku Schloß Cecilienhof a místní průvodkyně nám přiblížila průběh Postupimské konference, která zde probíhala. Zbytek našeho času v Postupimi jsme strávili na Kurfürstendamm, kde jsme se mohli jít podívat do obchodů a něco si nakoupit. Nakonec jsme se vrátili do Berlína, abychom mohli navštívit interaktivní muzeum DDR z dob východního Berlína.
Náš poslední den, tedy ve středu, jsme vstávali brzo, abychom mohli ještě před odjezdem do Drážďan navštívit budovu bývalého Říšského sněmu – Reichstag. Celou budovu jsme prošli až nahoru s průvodcem ve sluchátkách a zjistili jsme, že to brzké vstávání za to určitě stálo. V Drážďanech jsme si prošli jeho historické centrum a viděli několik památek jako například barokní kostel Frauenkirche, královský kostel – Hofkirche nebo také Zwinger, což je nejznámější komplex v Drážďanech. Zbytek času jsme mohli opět strávit podle vlastního uvážení a kolem páté odpolední hodiny jsme vyjížděli z Drážďan zpět do Česka.
Nakonec nám na zbytek zájezdu přeci jenom vyšlo krásné počasí a pořádně jsme si ho užili. Dozvěděli jsme se toho mnoho o historii, kultuře, ale také o životě v Německu.

Za účastníky zájezdu Magdaléna Polášková, 2.CZA

praha1

Dne 14. 5. 2019 se vypravila studijní skupina 1.A DVS pod vedením Mgr. Moniky Roučové na odbornou exkurzi do hlavního města Prahy. Hlavním úkolem bylo navštívit Fakultní nemocnici Motol, kde jsme měli možnost seznámit se s Dětským kardiocentrem, jediným pracovištěm toho druhu v České republice. Velkým zážitkem pro mnohé z nás bylo oddělení JIP kardiocentra, kde jsme viděli specifika ošetřovatelské péče o novorozence po kardiochirurgickém zákroku. Pak jsme se přesunuli na spinální jednotku, kde jsme získali informace o problematice komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí.
Ve zbylém čase jsme navštívili historické památky města Prahy, Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Exkurze se vydařila, získali jsme mnoho nových zkušeností a poznatků, s kterými jsme se vrátili zpátky do Olomouce.

1.A DVS

cesko

9. května 2019 se ve Smetanových sadech sešli žáci základních a středních škol Olomouckého kraje, aby u příležitosti Dne Evropy prezentovali jednotlivé státy EU a zároveň připomněli blížící se volby do Evropského parlamentu.
Třída 3.B ZA se představila ve stánku České republiky, pro školáky byly připraveny vědomostní kvízy z české historie a pro starší účastníky kvíz se sportovní tematikou. Mezi nejoblíbenější aktivity patřilo jako obvykle malování vlajek na obličej. Studentky 3.B vystoupily s krátkým programem i na pódiu a za své vystoupení sklidily zasloužený aplaus. Při hodnocení stánků a vystoupení se třída umístila ve třetím pořadí a nejaktivnější žáci si domů odnesli pěkné ceny.
“ Akce se nám moc líbila, užily jsme si super atmosféru, vystoupení i koncerty,“ zhodnotily účast naší školy Eliška Petřeková a Helena Kratinová, žákyně 3.B ZA.
Za PT OBN,DEJ Hana Rajnohová

Go to top