AK Výstava MDO 2015 V ledu

Výstavu fotografií V ledu si můžete prohlédnout ve foyer Moravského divadla v Olomouci do 28. února 2015. Z fotografií Aleny Kopecké, učitelky naší školy, vyzařuje klid a harmonie.Vernisáž zahájí 4. února 2015 v 17 hodin ředitel Moravského divadla v Olomouci Pavel Hekela.

budova

Ředitel SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a JŠ s právem SJZ Olomouc vyhlašuje pro školní rok 2015/16  kritéria přijímacího řízení na obor 53-41-M/01 zdravotnický asistent, denní čtyřleté studium pro absolventy základních škol a obor  53-44-M/03 asistent zubního technika, denní čtyřleté studium pro absolventy základních škol.

DOWNLOAD   Kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků na obor 53-41-M/01 zdravotnický asistent

DOWNLOAD   Kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků na obor 53-44-M/03  asistent zubního technika

 

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení naleznete v sekci SZŠ>Přijímací řízení SZŠ

 

V Olomouci dne 29. 1. 2015

Mgr. Pavel Skula, ředitel školy

beseda

Zveme všechny zájemce na přednášku spojenou s besedou na téma: Alergeny v potravinách a jejich značení v praxi. Přednáška se koná 18.2.2015 v 17 hodin v kapli školy SZŠ a VOŠz E. P. a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc. Přednášející je Bc. Daniela Zedníková DiS., RNT. Akce je určena pro širokou i odbornou veřejnost.

Bližší informace najdete  pozvánce. Jste srdečně zváni.

Pozvánka

 

Foto studenti zdravky ortopedie2

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 10. 1. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout prostory a vybavení školy, setkat se s vyučujícími a získat informace o studijních oborech. V učebně první pomoci si můžete prakticky vyzkoušet resuscitaci dospělého, dítěte a kojence na počítačových modelech.  Při návštěvě laboratoří oboru laboratorní asistent mají návštěvníci možnost pozorovat v mikroskopu složení tělních tekutin. Žáci oboru nutriční asistent seznámí zájemce s výživovými hodnotami potravin a poradí při sestavení jídelníčku podle zásad zdravé výživy. Nabídnou také zdravější varianty slaných i sladkých sušenek z vlastní produkce. V rámci prezentace oboru asistent zubního technika bude zpřístupněna školní zubní laboratoř - zájemci si mohou vyzkoušet modelaci jednotlivých zubů a správné přenesení anatomického tvaru podle dodané předlohy, mohou si také zkusit nakreslit obrysové linie či plastické obrázky zubů. Návštěvníci si mohou vlastnoručně „osahat“ různé modelovací nástroje a modelovací materiály používané v dentálním průmyslu a  prohlédnout si celé zařízení i přístrojové vybavení zubních laboratoří.
Na vyšší odborné škole budou prezentovány obory diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný zubní technik.

V 10.00 hod. se koná v aule beseda s ředitelem školy, výchovným a kariérovým poradcem a školním metodikem prevence.

ZUBNIM TECHNIKEM NA ZKOUSKU
Nevíte, co práce zubního technika obnáší? Zveme Vás na dvoudenní víkendový kurz ve školní laboratoři, kde si můžete vyzkoušet práci zubního technika.
Vyrobíte zde jednoduchou zubní náhradu a sami posoudíte, jestli je povolání zubního technika vhodné právě pro Vás. Výsledek své práce si odnesete domů.

KONCERT PRO ANETKU

V prvním ročníku jsme v rámci hodiny ošetřovatelství sledovali naučný pořad, kde jsme se dověděli o příběhu malé Anetky trpící syndromem krátkého střeva. Operace, která by vedla k vyléčení této choroby, v naší zemi není a v zahraničí je nedostupná. Proto jsme se rozhodli malé dívce alespoň pomoci, a to příspěvkem na lázeňskou péči. Zapojili jsme se, myslím, velice aktivně do sběru víček, které lze směnit za finance na léčbu. Vyrobili jsme plakátky, krabice a zařídili u známých či ve firmách velké množství víček. Dosud jsme nasbírali více než 180 kg. Moc bychom si přáli, aby tato sbírka byla nejen k užitku, ale také radosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat koncert. Jak název vypovídá, koncert není JEN pro Anetku, ale samozřejmě jsou zvaní i žáci naší školy, pedagogové a rodiny zúčastněných. Navíc jde o propojení humanitární činnosti a adventního období, které spolu jistě úzce souvisí. Účastní se mnoho nadaných hráčů na hudební nástroje, ale také i studentů, kteří se rozhodli přispět svým pěveckým uměním. Moc se těšíme na Vaši účast a doufáme, že se Vám náš koncert plný koled a vánočních písní bude líbit. Prozradím, že diváky čeká i malé překvapení. (Anežka Salátová, studentka 2. A ZA)

Předvánoční charitativní akce studentů SZŠ v Olomouci Koncert pro Anetku se koná v kapli školy bude dne 19. 12. 2014 pořádán studenty 1. a 2. ročníků Střední zdravotnické školy Koncert pro Anetku, a to mezi 9. - 10. a 10.30. - 11.30. hodinou. Studenti budou zpívat, hrát a tančit.

Vstupné: 5 víček od plastových lahví.

Výtěžek z akce bude věnován na Anetčin léčebný pobyt v lázních.

Jedenáctiletá Anetka je z Prostějova a trpí syndromem krátkého střeva.

Akci se studenty připravuje Mgr. Eva Hejnarová.

MIKULAS NA SZS

Devět žákyň ze třídy 2. B ZA a jedna  žákyně z 2. C ZA v přestrojení za Mikuláše, čerty a anděly navštívilo 4.12.2014 děti v mateřské škole Ignáta Hermanna .
Byly jsme ve čtyřech třídách. S dětmi jsme zpívaly koledy, skákaly jsme  v čertovských pytlích a rozdávaly sladkosti. Odpoledne jsme zavítaly do  centra  sociálních služeb Klíč, kde jsme opět zpívaly a nadělovaly. Akce se moc líbila dětem i nám.

Na akci dohlížela a doprovázela nás Mgr. Renata Hernová, Ph.D.

Zapsala: Zuzana Špičáková, žákyně 2. B ZA

PRVNI POMOC DC

V říjnu už potřetí naši školu navštívili žáci ze Střední a Základní školy DC 90 v Topolanech, aby si procvičili, jak poskytovat první pomoc při krvácení, popáleninách, odřeninách, poruchách vědomí. Žákům se nejvíce líbila kardiopulmonální resuscitace, na počítači mohli sledovat správnost svého oživování. Žáci byli nadšeni také z prohlídky odborné učebny ošetřovatelství. Zajímali se o pomůcky k injekcím a odběrům krve, chtěli vidět chirurgické nástroje.

Žáci odjížděli s novými zážitky a příslibem, že se příští školní rok opět uvidíme.

FOTO TEREZIN

Dne 30. září 2014 navštívili žáci 2. a 3. ročníků Národní památník Terezín. Akci pořádal předmětový tým dějepisu a občanské nauky pod vedením vyučující Hany Rajnohové. Na finanční podpoře akce se významně podílela Terezínská iniciativa, která přispěla nemalou částkou na proplacení dopravy a zajistila vzdělávací seminář.

Terezín dříve sloužil jako vojenská pevnost, ale během Protektorátu  zde bylo židovské ghetto a Malá pevnost sloužila jako věznice. V průběhu vzdělávacího semináře žáci besedovali v Muzeu ghetta o problematice diskriminace Židů, funkci ghetta, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o zdejším životě. Poté následovala prohlídka Velké pevnosti nejpůsobivějšími místy (s  průvodcem). Při ní se žáci seznámili s běžným chodem tábora a se životem Židů v něm. Zajímavostí jistě bylo, že mezi obyvatele ghetta patřily i takové osobnosti jako Arnošt Lustig, Pavel Haas (bratr známého herce Huga Haase) nebo Karel Poláček.

Druhá část exkurze byla zaměřena na Malou pevnost, která sloužila jako věznice gestapa pro politické vězně. Vstupní brána s nápisem „ Arbeit macht frei ! “ nenechala nikoho na pochybách!  Nelidské podmínky a kruté zacházení s lidmi jistě otřásly všemi účastněnými. Od roku 1940 do května 1945 prošlo Malou pevností 32 000 vězňů. Byl zde vězněn pachatel atentátu na Františka Ferdinanda ď Este student Gavrilo Princip. Mezi nejslavnější osobnosti, které prošly Malou pevností, patřila i Milada Horáková, vězněná nacisty a poté v 50. letech popravena komunisty.
Terezínským ghettem prošlo na 155 000 židovských mužů, žen a dětí 35 národností, na 35 000 z nich zde zemřelo v důsledku stresu, hladu, nemocí a nelidského zacházení. Velká část ostatních – více než 60 000 osob byla poslána do vyhlazovacích táborů na Východě. Jen 3 097 lidí se dožilo osvobození.

Vzdělávací seminář v Terezíně navázal na celou řadu vzdělávacích programů o tematice holocaustu, které je na naší škole věnována mimořádná pozornost.

Go to top