studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

domov

Na Domově mládeže proběhl v prosinci 13. ročník vánoční soutěže „O nejkrásnější vánočně vyzdobený pokoj“. Do soutěže se přihlásilo 6 pokojů. Všechna děvčata si pokoje nápaditě vyzdobila. Všem zúčastněným za jejich přispění k vánoční atmosféře na DM děkujeme.
Mgr. Alena Nádvorníková a Eva Lenertová

2.CŘoutilováTerezaCB38D1CB 1AA4 428B BC9E 3E0ACD6A2AC9

Vyučující informačních technologií po koronavirové pauze opět organizovali tradiční školní fotografickou soutěž. V letošním školním roce na téma Street life. Se svými fotografiemi se zúčastnili se žáci druhých ročníků. V prosinci byla uspořádána z těchto snímků výstava přístupná všem studentům na chodbě školy a v následujícím hlasování žáci všech 1. a 2. ročníků vybírali nejúspěšnější snímek.

1. místo: Řoutilová Tereza 2.C

2. místo: Kunstovná Denisa 2.A

3. místo: Slánská Tereza 2.B

Dárkové poukázky věnoval vítězkám Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci. Vítězné snímky si můžete prohlédnout.

Kunstovná

2.BSlánskáTerezafotosoutěž Tereza Slánská2

kraj

Vážení spoluobčané,

už téměř dva roky se potýkáme s epidemií covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodržování základních protiepidemických opatření částí občanů.
Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a kolabujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů podstoupit nemůže, měl by o to více dbát nařízených protiepidemických opatření a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.
Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez kolektivní odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.

S přáním a vírou v pevné zdraví
Rada Olomouckého kraje

blob

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Pöttingeum zve všechny uchazeče o studium na dny otevřených dveří, které se konají v rámci v rámci prezentační výstavy SCHOLARIS ve dnech 24. a 25. listopadu 2021 od 9.00 do 16.00 hodin. Bližší informace o studiu na střední zdravotnické škole naleznete zde, o studiu na vyšší odborné škole zdravotnické zde.

covis test 2

Pro žáky střední zdravotnické školy a jejich zákonné zástupce

Screeningové testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR)
Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy.
Testování ve třídách zajistí vyučující prvních vyučovacích hodin (0., 1. nebo 2. hodiny).
Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),
- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (RT-PCR vyšetření absolvované nejdéle před 72 hodinami, antigenní test nejdéle před 24 hodinami).
Poznámka:
Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

TŘIDNI SCHUZKY

Upozorňuji zákonné zástupce žáků střední zdravotnické školy na změnu formy třídních schůzek plánovaných na středu 10. listopadu 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost prokázat bezinfekčnost – ONT pro skupiny 20 a více osob) neproběhnou 10. listopadu 2021 třídní schůzky prezenční formou.
Zákonní zástupci žáků mohou získat informace o prospěchu a chování svých dětí formou individuálních konzultací s třídním učitelem / vyučujícím předmětu (nutno předem dohodnout termín), telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

covid test

Pro žáky střední zdravotnické školy a jejich zákonné zástupce


Screeningové testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu 2021

(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR)
Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy.
Testování ve třídách zajistí vyučující prvních vyučovacích hodin (0., 1. nebo 2. hodiny).
Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),
- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (RT-PCR vyšetření absolvované nejdéle před 72 hodinami, antigenní test nejdéle před 24 hodinami).
Poznámka:
Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

budova 2019 okna

 

Ve středu 10. listopadu 2021 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.
V prostorách školy platí (v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR) povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

666 3864

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra
53-41-M/02 nutriční asistent
53-43-M/01 laboratorní asistent

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz

Go to top