budova

Ve dnech 12. dubna, 2. května a 3. května 2019 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÉ DNY pro žáky 1. až 3. ročníku SZŠ.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

ruj

Ve dnech 21. a 28. 3. 2019 proběhla Vědomostní soutěž z ruského jazyka pro studenty 1. až 3. ročníků SZŠ. Písemného kola, ve kterém studenti odpovídali na dotazy týkající se ruských reálií, historie, kultury a tradic, se zúčastnilo 45 zájemců. Z nich bylo vybráno 8 nejlepších, kteří postoupili do ústního kola, ve kterém předvedli monolog na vylosované téma a odpověděli na doplňující otázky. I přesto, že se ruština vyučuje jako druhý jazyk a je jí věnována pouze 1 hodina týdně, byly znalosti mnohých velmi slušné. Na 1.-2. místě se umístily Anna Jiroušová z 2AZA a Sheryn Youssef z 1CNA, 3.-4. místo obsadily Veronika Zpěváková z 3DLA a Kristina Greben z 1BZA. Všichni postupující obdrželi drobné dárky a sladkosti, výherci získali poukázky na nákup knih. Všem studentům děkujeme za zájem o soutěž a výhercům blahopřejeme. Naše poděkování patří také Nadačnímu fondu, který finančně podpořil tuto akci.
Mgr. Zuzana Bučilová
Mgr. Vratislava Mikulíková

KnihaMaulina

V úterý 26. 3. 2019 proběhlo celomoravské kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Velkého úspěchu dosáhla Natálie Kruttová (3.C), která tuto soutěž ve své kategorii vyhrála. Kromě věcné odměny obdrží v červnu pozvánku do Goethe-Institutu v Praze, kde bude mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce.
Patří jí gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Hessová Polívková

 

LVVZ fotka 2019

24. 2. - 1. 3. 2019 se konal lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem pro třídy 1.A ZA a 1.D LA.

První den jsme se příjezdu na chatu ubytovali a po obědě jsme se připravovali na první lyžování a snowboardování. Na svahu jsme se rozdělili do skupin a instruktoři se zájmem pozorovali naše dovednosti. Večer po lyžování nás čekaly zábavné seznamovací hry s Vojtou a Šebestiánem, což byli naši snowboardoví instruktoři. Užili jsme si hodně legrace u nevšedních seznamovacích her.

Druhý den jsme vydali na svah už ráno a uskutečnilo se pár týmových úprav. Lyžovalo se i po obědě a tak to probíhalo každý den.

Náplní večerních programů byly zajímavé přednášky např. o snowboardování, carvingu a velmi nás také zaujala přednáška člena horské záchranné služby pana Hejtmánka. Jedno odpoledne jsme místo odpoledního lyžování šli na relaxační procházku lesem do Ski Areálu Kopřivná, kde jsme se zastavili na trochu jídla a pití.

Lyžařský a snowboardový týden utekl jako voda a ve čtvrtek jsme si užívali poslední den lyžování na sjezdovce Myšák, večer jsme se zabavili různými zábavnými aktivitami a samozřejmě nesměl chybět ani taneční večírek, který byl hřebem večera.

Děkujeme moc všem instruktorům a učitelům za možnost účasti na tomto kurzu, a hlavně paní učitelce Pavelkové, hlavní organizátorce.

Žákyně Karolína Příhodová a Pavlína Hladíková z 1.A ZA

budova

Ve středu 3. 4. 2019 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

PSYCHO2019

27. února se konalo školní kolo psychologické olympiády. Letošní téma znělo,, Síla okamžiku“. Olympiády se účastnily studentky třetích ročníků Nikola Zapletalová, Lucie Kočtářová, Alžběta Krejzarová, Michaela Fedurcová, Milada Tonhauserová, Viktorie Pechová, Nikola Hobzová a Tereza Bělinová.
Všechny práce byly zdařilé a pro porotu nebylo jednoduché vybrat první tři místa, jejichž autoři postoupí do regionálního kola.
Výsledky:
1. místo Viktorie Pechová 3.B ZA
2. místo Alžběta Krejzarová 3.B ZA
3. místo Lucie Kočtářová 3.A ZA
Cenu žákovské komise získala Tereza Bělinová 3.A ZA

7. března proběhlo regionální kolo za účasti SZŠ Olomouc, SZŠ Hranice, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk a SŠ sociální péče a služeb.
Naše studentka Alžběta Krejzarová ze 3.B ZA obhájila krásné druhé místo.
Sponzoři psychologické olympiády: Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce, NF SZŠ
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za spolupráci.
Předmětový tým psychologie
Mgr. Eva Hejnarová

matika

Tradiční soutěž v matematických dovednostech se konala 6. března 2019. Akce se zúčastnilo celkem 53 žáků a bojovalo se ve dvou kategoriích – 1. a 2. ročník (39 žáků), 3. a 4. ročník (14 žáků).

Pořadí oceněných žáků:

1. kategorie 
1. místo Petra Talášková, 2. D AZT 
2. místo Dominik Navrátil, 2. B ZA 
3. místo Marie Janíčková, 1. D LA

2. kategorie 
1. místo Tereza Boháčová, 3. D LA 
2. místo Pavla Dohnalová, 4. D AZT
3. místo Klára Dynková, 3. D LA


Oceněným řešitelům gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v regionální matematické soutěži.

Poděkování patří sponzoru naší soutěže Nadačnímu fondu E. Pöttinga v Olomouci, který daroval poukázky do drogerie pro tři nejlepší z každé kategorie.

PT matematiky

hra

V průběhu měsíce března se naše škola stává spoluorganizátorem výstavy „Hry se mění v budoucí povolání“.
Každý pátek a sobotu od 10.00 do 18.00 hodin vám naši studenti a vyučující odkryjí něco ze zákulisí profesní přípravy sestry.
Rádi vás přivítáme na naší expozici „Lékaři, zdravotnický personál“ v přízemí Galerie Šantovka.

Ludmila Rážková

zuby

Dvě únorové soboty 9. 2. a 23. 2. 2019 probíhal na naší škole kurz „Zubním technikem na zkoušku“. Kurz je určený pro zájemce o studium oboru asistent zubního technika a letos ho absolvovalo celkem 30 žáků základních škol z Olomouckého kraje i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Cílem kurzu je usnadnit žákům rozhodování o jejich budoucím povolání. Uchazeči o studium měli možnost si pod vedením odborných učitelek vyzkoušet na jeden den práci v zubní laboratoři. Náplní kurzu bylo seznámení s prostředím zubní laboratoře a výroba jednoduché zubní náhrady. Žáci si vyzkoušeli modelaci náhrady, práci s dentální pryskyřicí, broušení a leštění. Na závěr každý z účastníků obdržel osvědčení o absolvování kurzu a s novými zkušenostmi a určitou představou, co obnáší povolání zubního technika, odcházel domů. S mnohými účastníky se na naší škole v dohledné době pravděpodobně setkáme. Těšíme se! 

Oborová komise AZT, DZT

Go to top