KnihaMaulina

V pondělí 4. 3. 2019 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Úkolem účastníků bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem ze 3. kapitoly knihy „Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt - Mein kaputtes Königreich" od Finn-Oleho Heinricha. Všichni soutěžící předvedli pěkné čtení s přednesem. Vítězkou se stala Natálie Kruttová (3. C NA), která postupuje do regionálního kola, které se uskuteční 26. 3. 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na 2. místě skončila Alžběta Krejzarová (3. B ZA) a 3. místo obsadily tři účastnice Adéla Klimentová (2. C ZA), Michaela Pokorná (3. B ZA) a Sabina Gillová (3. C NA). Vítězné žákyně za své výkony obdržely certifikát, vítězka dárkovou poukázku a všichni zúčastnění menší věcné dary, za což děkujeme Nadačnímu fondu.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Svozilová

anj ol

V minulých dnech se na naší škole konala Olympiáda z anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníků naší školy. Písemné části se zúčastnilo 35 soutěžících, z nichž bylo vybráno 8 nejlepších, kteří postoupili do ústní části soutěže. Žáci podali velmi pěkné a vyrovnané výkony při vyprávění na vylosované téma a při popisu obrázků.
Na 1. místě se umístil Marek Mikeš z 1. CNA, 2. místo obsadila Michaela Matyášová z 1. DLA a 3. místo vybojovali Marek Tománek z 2. BZA společně s Kristýnou Vlašicovou z 1. AZA.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich zájem a snahu a vítězům blahopřejeme! Markovi přejeme úspěšnou reprezentaci naší školy v krajském kole Olympiády z anglického jazyka v Šumperku.
Naše poděkování patří také Nadačnímu fondu za poskytnutí finančního daru pro nákup cen pro vítězné žáky.
Mgr. Vratislava Mikulíková
Mgr. Zuzana Bučilová

hory

Ve dnech 3. - 8. února 2019 proběhl v Rychlebských horách, osadě Petříkov, lyžařský kurz žáků tříd 1. B ZA a 1. C NA. Kurzu se zúčastnilo 40 děvčat, 4 chlapci
a 7 instruktorů lyžování a snowboardingu. Ubytováni byli v pěti a šesti lůžkových pokojích v turistické ubytovně Sport Gril Petříkov. Tam probíhalo také stravování.
Lyžařský výcvik probíhal v souladu s plánovaným programem kurzu. V průběhu týdne bylo proměnlivé počasí (slunečno, větrno, sněhové přeháňky). Sněhové podmínky pro lyžování téměř ideální. Účastníci kurzu byli rozděleni do šesti družstev, tří sjezdových a tří snowboardových. Po celý týden se úspěšně zdokonalovali
v lyžařských dovednostech. Svou lyžařskou vyspělost prokázali kvalitními výkony v závěrečném závodu – lyžaři ve skikrosu, snowboardisté ve snowboardkrosu. Každé družstvo absolvovalo půldenní výcvik na běžeckých lyžích. Součástí programu kurzu byly odborné přednášky (poznání místa kurzu a jeho historie; lyžařská výstroj
a výzbroj; mazání lyží; historie lyžování, nebezpečí hor).
Stanovené cíle lyžařského kurzu – osvojení a prohloubení lyžařských dovedností, ozdravný význam pobytu v horském prostřední, vedení k samostatnosti
a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v horském prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz převážně pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili.
Poděkování patří také instruktorům lyžování Tomáši Šulovi, Aleně Svozilové, Mileně Hessové Polívkové, Lucii Přikrylové, Marušce Coufalové a Ireně Přivřelové.
Věřím, že i další sportovní kurzy v letošním školním roce dopadnou stejně dobře jako tento.
SKOL!
Pavel Skula, vedoucí lyžařského kurzu

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53–41–M/03 praktická sestra a 53–44–M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2019/2020, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ.

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické: 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent a 53-44-N/1. diplomovaný zubní technik pro školní rok 2019/2020, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠz.

 

olympAA

Minulý týden se na naší škole konala tradiční olympiáda v angličtině pro třetí a čtvrté ročníky. Generálka na maturitu, která se skládala z poslechu, porozumění čtenému textu a gramatické části, přilákala ty největší nadšence do angličtiny a 12. 2. 2019 se v ústní části utkali ti nejlepší.

Po velmi dobrých výkonech si první a druhou cenu rozdělily Michaela Fedurcová ze 3. C a Lenka Pospíšilíková ze 4. C, třetí místo nebylo uděleno. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme Nadačnímu fondu za příspěvek na poukázky pro vítěze.

Za vyučující anglického jazyka

Mgr. Zakuťanská a Mgr. Benešová

 

holokoust

25. ledna 2019 měli studentky a studenti 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Celý program si pro své mladší spolužáky připravily studentky 3. ročníku Hana Bocková a Petra Hesová.
Podělily se s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v Terezíně, které se v říjnu letošního školního roku zúčastnily. Silné emoce probouzí vždy také návštěva koncentračního tábora v polské Osvětimi…

Program následně pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pátečního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v době druhé světové války, v realitě protektorátu (korespondence, deníky). Své představivosti i pocitům dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů

holo1 holo2

program

PT ošetřovatelství a PT ošetřovatelské péče chystají pro žáky na poslední den výuky v 1. pololetí, na čtvrtek 31.1.2019, již čtvrtou žákovskou konferenci. Po novinkách v geriatrii, chirurgii a ortopedii se budeme v letošním roce věnovat pediatrii.
Věříme, že si žáci odnesou cenné poznatky.
Za organizační tým Mgr. Renata Hernová, vedoucí PT OSPE

Program konference

staze

Dne 4. 12. se uskutečnila pro studenty VOŠ studijního oboru všeobecná sestra prezentace možností praxe a stáže v zahraničí. Pobyt v zahraničí je vždy velkou zkušeností v rámci dalšího studia, a co se týče pracovní kariéry, představuje stáž či praxe velkou jazykovou a pracovní hodnotu.

Německo
Během studia na naší škole mají studenti možnosti zúčastnit se odborné třítýdenní praxe v zařízeních podnikatelské skupiny Victor´s. Od roku 2012 do nynější doby možnosti vyjet na praxi do Německa využilo 18 studentů, kteří absolvovali stáže v Norimberku nebo hlavním městě Berlíně. Možnost odborné praxe v zahraničí studenti hodnotí kladně a vždy se vrací s novými zkušenostmi a zážitky.

Do třetice všeho dobrého

Co takhle strávit léto v nádherném velkoměstě? Já jsem si další možnost vykonávat letní praxi v Berlíně samozřejmě nenechala ujít. Letos v červenci jsem strávila další 3 týdny v krásném domově pro seniory (Rezidence Ambiente) a opět jsem byla velmi spokojená. Personál už mě dobře zná, takže vztahy na pracovišti byly velmi přátelské. Kolegové mi pomáhali s náplní mé práce, ale i s jazykem. Po praxi jsem měla dostatek času na cestování a objevování krás německého hlavního města. Určitě všem studentům vřele doporučuji, je to úžasná zkušenost do života.

Martina Čalkovská – studentka 3. ročníku oboru VS

Itálie
Další přidanou hodnotou studia na naší škole jsou roční pracovní stáže, které mohou absolventi VOŠ oboru všeobecná zdravotní sestra vykonat v Evropském onkologickém institutu IEO v italském Miláně. Tato stáž je nejen příležitostí získat specializaci v ošetřovatelství onkologicky nemocných pacientů, zdokonalit se v italském jazyce a načerpat cenné pracovní zkušenosti z mezinárodního prostředí, kterým onkologický institut bezesporu je. Evropský onkologický institut IEO dále nabízí studentům VOŠ s dobrou znalostí italského jazyka možnost vykonat v Miláně odbornou praxi v průběhu studia. Pro studenty i absolventy jsou organizovány výlety, kulturní a sportovní akce a kurzy italského jazyka a konverzace.


Za PT CIJ Mgr. Alena Pavelková a Mgr. Martina Pračkeová

Go to top