voda1

Žáci 1. ročníků se 24. 6. 2019 zúčastnili v rámci fyziky, chemie a biologie projektového dne na téma VODA. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách procházeli stanoviště, která byla umístěna v laboratořích fyziky, chemie, farmaceutické laboratoři a na školním dvoře. Na každém stanovišti žáci plnili zadané úkoly – demonstrovat jednoduchý pokus, vysvětlit pokus, vypočítat fyzikální veličinu ze vzorce, pozorovat mikroskopem, zodpovědět otázky, vyplnit kvíz, ale i připravit osvěžující nápoj. Za správně splněný úkol žáci sbírali body a na konci proběhlo vyhodnocení nejlepších se sladkou odměnou. Žáci si pokusy s vodou, i vzhledem k teplému počasí, náležitě užili .
PT FYZ, CHE, BIE

postele

Během dubna a května 2019 pro 1 ročníky ZA naše paní učitelky uspořádaly soutěž ve stlaní lůžka v hodinách ošetřovatelství, aby se ukázalo, jak jsme dávali pozor ve škole a pilně se učili.
Naším úkolem bylo co nejrychleji, ale zároveň nejpečlivěji, kompletně převléci a upravit lůžko po propuštění nemocného.
Toto obnášelo výměnu ložního prádla, správné napnutí prostěradla, aby nedošlo k dekubitům, a samozřejmě estetickou úpravu celkově. Vše muselo být perfektní, za každou chybu se nám totiž přičítaly trestné vteřiny.
Nejprve jsme soupeřili ve dvojicích jako celá třída a potom šest nejlepších dvojic bojovalo o výhru. Bylo to velmi napínavé po celou dobu, všichni bojovali ze všech sil do poslední chvíle.
Když bylo dostláno, nahlásili jsme časy. Vyhodnotilo se, kdo se umístil, a následovalo vyhlášení. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu od sponzora soutěže – Nadačního Fondu E. Pottinga a jedničku od vyučujících. Nejlepší tři dvojice dostaly se sladkostí také diplom.
Soutěž byla zábavná a napínavá. Zjistili jsme také, za jak dlouho lůžko dokážeme upravit, a mohli jsme se srovnat s ostatními spolužáky.
Takže bychom chtěli naším paním učitelkám poděkovat, všechny nás to moc bavilo a doufáme, že brzo budou další soutěže.
1. B ZA
1.místo – Nicole Sirová a Veronika Vychodilová
1.A ZA
1. místo - Lea Trampotová a Patricie Polcíková

Napsali: Nicole Sirová a Filip Fister

GoetheInstitut11

Na pražském Goethe Institutu se 19. 6. 2019 konalo setkání vítězů oblastních kol v soutěži „Bücherwurm“. Naši školu vzorně reprezentovala žákyně 3.C NA Natálie Kruttová. Všichni účastníci měli možnost nahlédnout do zákulisí této instituce a následovala soutěž „Rallye durchs Goethe-Institut mit der Goethe-Burg“. Natálie se svým družstvem obsadila 4. místo. Poté následovala prohlídka místní rozsáhlé knihovny a rozloučení.
Děkuji Natálii za její snahu, píli a odhodlání a doufám, že i příští rok se najdou další neméně talentovaní žáci, kteří budou reprezentovat školu na celorepublikové úrovni.
Mgr. Milena Hessová Polívková

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz:

Výsledková listina DDH

Výsledková listina DFA

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DZT

 

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté uchazeče

Vzor odvolání DDH

Vzor odvolání DFA

olomouc

13. června 2019 měli studentky a studenti 1. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Jejím cílem je představit žákům město, v němž se možná narodili, kde studují, pracují, tráví volný čas…Ale znají také jeho minulost, slavné osobnosti, roli, kterou hrálo naše město v dějinách ? Vždyť Olomouc patří mezi nejvýznamnější historická a kulturní centra střední Evropy. Světově proslulá edice turistických průvodců Lonely Planet umístila v roce 2013 Olomouc na seznam deseti skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásnějších míst, která nesmíte minout. Vydali jsme se tedy společně po stopách historie…

13. dubna proběhla v kapli naší školy úvodní beseda spojená s filmovou projekcí.
Základní informace o vzniku a minulosti města si pro své spolužáky připravily studenti třídy 1.B ZA Kristina Greben a Filip Sklenář.

Program pokračoval aktivitami přímo „v terénu“. Jednotlivé skupiny žáků se za pomoci map a pod vedením vyučujících humanitních předmětů pohybovaly historickým centrem města, plnily úkoly obsažené v pracovních listech, navštěvovaly nejvýznamnější památky. Závěrečným bodem programu byla pak komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce, případně unikátní varhany mořického chrámu, které studentům představil varhaník, p. Karel Martínek. Navzdory až příliš letnímu počasí a tropickým teplotám jsme vytrvali a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

diplom

Tým studentů třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ve složení Nikola Vincibrová, Barbora Korhoňová a Michal Mádr se zúčastnili mezinárodní soutěže DEN PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA 2019. Soutěž organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga v Olomouci, Základní škola a Mateřská škola MILLS, s.r.o. Čelákovice.
Soutěže se účastnilo 15 družstev a studenti naší školy získali nádherné 1. místo.

Růžena Vitásková
vedoucí studijní skupiny

zachranar

Ve dnech 23. – 26. 5. se konala prestižní mezinárodní soutěž Rallye Rejvíz 2019. Záchranáři a lékaři z celé ČR a dalších tří států zde poměřovali své dovednosti a znalosti v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pod záštitou a za podpory ČČK Olomouc se této soutěže zúčastnili studenti oboru DZZ Michal Mádr a Nikola Vincibrová. Vytvořili jsme tým spolu se dvěma studenty 2. ročníku oboru zdravotnický záchranář z FZV UP Jaroslavem Zavadilem a Tomášem Večeřou. Během soutěže nás čekala řada nelehkých úkolů, jako například pád rogalisty při přistání, řešení nehody linkového autobusu se zraněním 12 osob, napadení hostů v penzionu, akutní astmatický záchvat s následnou zástavou oběhu. Dále jsme řešili celou řadu akutních stavů. Během úkolů jsme si vyzkoušeli i spolupráci s PČR a složkami IZS. V konečném výsledku jsme se umístili v hlavní kategorii národních posádek RZP na 8. místě z 21 týmů a ve své podkategorii RZP Freestyle, která nebyla oficiálně hodnocena pro menší počet účastnících se posádek obsadili 1. místo. Nikola Vincibrová se dále zúčastnila soutěže dispečerů ZZS Zlaté sluchátko, kde obsadila 10. místo z 21 soutěžících.
Michal Mádr, student 3. ročníku oboru DZZ

vesmir

Žáci druhých ročníků Střední zdravotnické školy se 21. května 2019 zúčastnili besedy s pracovníkem prostějovské hvězdárny Karlem Trutnovským. Program se skládal ze dvou částí. Nejdříve se žáci dozvěděli něco teoretického o vesmíru z výkladu a prezentace. Poté si mohli vyzkoušet samotné pozorování dalekohledy. K vidění bylo opravdu hodně, ať už nedaleké vrcholky věžiček, tak i samotné Slunce. Věříme, že návštěva nebyla poslední.
Andrea Labašová (2.B ZA)

foto bio 2019

Dne 23. 5. 2019 proběhlo školní kolo biologické soutěže žáků prvních ročníků, která se již tradičně koná každý rok, a zúčastnilo se jí celkem 20 žáků. Součástí soutěže byl vědomostní test a praktická část, která se skládala z poznávání vybraných zástupců živočichů a z přípravy mikroskopického preparátu rostlin.
Na prvním místě se umístila Michaela Rohovská (1. B ZA), na druhém místě Hana Raptová (1. B ZA) a třetí příčku obsadil Čestmír Zoula (1. D LA). První tři místa byla odměněna hodnotnými dary, které poskytnul Nadační fond E. Pöttinga, za což vřele děkujeme.
Vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
Za předmětový tým CHE/BIE
Mgr. Lukáš Novák a Mgr. Hana Špilková

Go to top