studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

VOLBY 3

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

666 3841

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství dojde od pondělí 26. dubna 2021 k obnovení prezenční praktické výuky v budově školy následovně:

Praktické vyučování žáků SŠ a studentů VOŠ bude v týdnu probíhat dle rozvrhu zveřejněného v aplikaci Bakaláři. Žádám Vás, abyste se s rozvrhem seznámili a řídili se dle něj.

Poznámky:
a) Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním všech žáků /studentů s dříve uvedenými výjimkami (prodělaná nemoc – max. 90 dnů; potvrzení o negativním testu ne starší než 48 hodin, 14 dnů od druhé dávky očkování). Testování ve škole bude probíhat pod vedením vyučujícího.
b) Teoretická výuka – pokračuje distanční vzdělávání.
c) Skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků/studentů) zůstávají umožněny na SŠ, nově i na VOŠ ve všech předmětech. Podmínka testování zůstává.
d) Individuální konzultace žáků a studentů SŠ, VOŠ a JŠ – nedochází ke změnám, jsou umožněny – testování žáků/studentů není nutné.
e) Ubytování na domově mládeže – je umožněno žákům/studentům, kteří absolvují prezenční praktickou výuku / odbornou praxi nebo skupinové konzultace. Podmínka testování zůstává.
f) Žádám vás, abyste průběžně sledovali aktuální rozvrh v aplikaci Bakaláři.


Provoz školní jídelny:
– výdej obědů – v pondělí–čtvrtek v době od 11.00 do 14.00 hodin,
v pátek v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Dodržujte, prosím, stanovené časy pro výdej stravy jednotlivým třídám/skupinám – viz přiložený rozpis!

Pavel Skula, ředitel školy

budova2018

V přiložených souborech naleznete aktuální informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Informace pro uchazeče o přijetí PS, NA, LA.
Informace pro uchazeče o přijetí AZT.
Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Ochrana zdraví.


Pavel Skula, ředitel školy

epol detail web

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2021, dochází k posunutí termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro všechny uchazeče o studium a současně dochází k posunutí termínu školní příjímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru asistent zubního technika.
Nové termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. řádný termín – 3. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. řádný termín – 4. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
Nové termíny školní přijímací zkoušky z kreslení a modelování dle předlohy pro uchazeče o studium oboru vzdělání 53-44-M/03 asistent zubního technika:
1. termín – 3. května 2021 (uchazeči konající JPZ 3. května 2021)
2. termín – 4. května 2021 (uchazeči konající JPZ 4. května 2021)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (uchazeči konající JPZ v 1. náhradním termínu)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (uchazeči konající JPZ ve 2. náhradním termínu)

Podrobné informace budou uchazečům o studium na střední zdravotnické škole sděleny v pozvánce k přijímacím zkouškám, která bude zaslána jejich zákonným zástupcům nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek.
Pavel Skula, ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53–41–N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53–44–N/1. diplomovaný zubní technik a 53–43–N/1. diplomovaný farmaceutický asistent pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ.

skola

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra, 53-41-M/02 nutriční asistent, 53-43-M/01 laboratorní asistent a 53-44-M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ

 

epol vchod web

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v době od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Bližší informace naleznete zde.

666 3864

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:
53-41-M/03   praktická sestra
53-41-M/02   nutriční asistent
53-43-M/01   laboratorní asistent
53-44-M/03   asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ.

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:
53-41-N/1.   diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3.   diplomovaná dentální hygienistka
53-43-N/1.   diplomovaný farmaceutický asistent
53-44-N/1.   diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

 DSC9355

Vážení rodiče, žáci, studenti,
na základě usnesení vlády České republiky bude v období 11. – 22. ledna 2021 probíhat výuka a provoz školy ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu roku 2021.

Žáci a studenti se řídí pokyny třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení v období 27. prosince 2020 – 22. ledna 2021 naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top