mikuláš PP1

Děti z MŠ Gorazdovo náměstí jsou velmi zvídavé. To se ukázalo během akce „První pomoc pro mateřské školky“ dne 19.11. 2018. Za pomoci žákyň ze 4.A ZA si vyzkoušely např. poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu, popálení ruky …

budova

Ve středu 14. 11. 2018 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

budova2018

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra

53-44-M/03 asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ


Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka (pokud bude obor vzdělání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2019)

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent

53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

1Banner BPaV OL1

 

Přijďte navštívit náš stánek na Burze práce a vzdělání v Olomouci 23. 10. 2018

BPaV Olomouc 1

osmicky

Asi před dvěma týdny jsme v hodině dějepisu dostali za úkol ve skupinkách zpracovat projekty na téma "osmičková data". Na výběr jsme měli například "vznik ČSR 1918", "sametová revoluce 1989", "Mnichovská dohoda 1938", "Pražské jaro 1968" a další.
Naše skupina si vybrala téma sametová revoluce. Osobně si myslím, že všem skupinám se jejich projekty opravdu povedly. Nejvíce zdařilé, co se týče prezentace, byly ovšem projekty na téma Mnichovská dohoda. Každý se do práce nějakým způsobem zapojil. Tento typ úkolu se mi opravdu líbil, především proto, že jsme museli spolupracovat.
Eliška Peňašková, 1. A ZA

pp20182

Kdo? Žáci 4. A a 4. B ze ZŠ Heyrovského a studenti 3. B ZA a 3. C NA
Co? První pomoc při zlomeninách končetin a luxacích. Ošetření krvácení a popálenin. Kardiopulmonální resuscitace. První pomoc při epileptickém záchvatu. Přivolání pomoci. Poslech srdce. Pyramida výživy.
Kdy? 8. října
Kde? V kapli naší školy
Jak? Jirka okomentoval KPR: „Ta masáž srdce je veliká dřina. Asi bych nevydržel ani 5 minut.“
Viki nám sdělila zážitek s poraněním nohy: „Já jsem měla zvrtnutý kotník, moc mě to bolelo. Maminka mi nohu zavázala. Teď už vím, že mi ji máma musí příště i chladit a dat na polštářek.“
Holčičky ve skupince celou první pomoc zhodnotily: „ Nejlepší bylo stanoviště, kde jsme masírovaly srdce. Pak nás bavilo vázání popálené ruky a poslouchání srdíčka. Jako boxerky jsme si připadaly se zavázaným nosem. Nám se u vás líbilo, máte pěknou školu.“

santovka1

Dne 4.10.2018 uspořádala Fakultní nemocnice Olomouc v obchodní galerii Šantovka akci s názvem Den prevence. Návštěvníci měli možnost získat informace z různých oblastí péče o zdraví v době od 10 do 17h. K dispozici jim byly edukační sestry a další zdravotníci celkem z 15 zastoupených klinik a oddělení. Nechybělo ani zastoupení Oddělení léčebné výživy, kde vypomáhaly žákyně 3.CNA - Fišnarová Simona, Kortlová Lucie, Tomanová Monika a Procházková Viktorie. Naše žákyně asistovaly nutričním terapeutkám, pomáhaly s měřením na přístroji InBody S10 a poskytovaly informace z oblasti zdravé výživy. Třída 3.CNA vytvořila i názornou ukázku obsahu cukru v nápojích.
Celá akce byla kladně hodnocena nejen veřejností, ale i personálem, který se na prezentaci podílel.
Další akci v obchodní galerii Šantovka bude nemocnice pořádat 15.11.2018 v rámci Světového dne STOP dekubitům.

Mgr. Renáta Pavlusová, DiS.

pp09

Jak ošetřit odřené koleno nebo krvácení z nosu si zkusily děti z MŠ Herrmannova dne 24.9. 2018. Nápomocná jim k tomu byla děvčata ze třídy 4.A ZA. Děti byly nadšené, že si mohly zkusit první pomoc v praxi.
Mgr. Marcela Stojčevová

ALUMI

Každým rokem organizujeme na naší škole prezentaci projektu Do Německa na zkušenou, kdy se snažíme žákům zprostředkovat možnosti pracovních či studijních příležitostí v zahraničí. Někteří studenti VOŠ vyjíždějí do Berlína či Norimberku na praxi a z praxe se vracejí se zážitky a zkušenostmi, které mohou pak uplatňovat v dalším životě. Jednu z možností studia v zahraničí , podpořenou stipendiem , nabízí i DAAD.
DAAD je organizace udělující stipendia VŠ studentům, financuje vědecké pobyty a podporuje taktéž výměnné pobyty v oblasti akademické spolupráce. I já jsem se díky DAAD stipendia mohla v 90. letech zúčastnit semestrálního studia na Rheinische-Friedrich-Wilhems Universität v Bonnu a jsem moc ráda, že jsem tuto příležitost měla.
Jako bývalý DAAD stipendista jsem byla pozvána na setkání stipendistů/ Alumni do Prahy, které se konalo od 21. do 23. 9. 2018. DAAD ve spolupráci Humboldtovou nadací připravilo pro účastníky setkání v Praze pestrý program. Účastníci setkání byli lidé všech věkových skupin, šlo o bývalé stipendisty, kteří vyjeli do Německa studovat v kritických 60. letech nebo mladší generace, která se vrátila ze stipendijního pobytu teprve nedávno. Všichni měli jedno společné. Velmi rádi vzpomínají na studia v Německu a ze stipendia profitují dodnes, co se týče jazykových znalostí, odborných znalostí či kontaktů.
Náplní akce byly odborné workshopy z oblastí právní vědy, jazykovědy a jiných vědních oborů a diskuse s odborníky na různá témata. Přidanou hodnotou byla setkání lidí různých profesí a sdílení zážitků z pobytu v zahraničí či jiné spolupráce na mezinárodní úrovni. Lidé, kteří působí u Evropského soudního dvora v Lucemburku, v nadnárodních světových firmách či na různých evropských univerzitách, nejsou lidé, se kterými si člověk může často vyměňovat názory a diskutovat, o to více bylo pro mě toto DAAD setkání inspirativní. Všem těmto DAAD Alumni pomohla nastartovat jejich kariéru znalost němčiny a následné studium v Německu. Uvědomila jsem si znovu a stále zdůrazňuji žákům a studentům, jak důležitá je němčina pro budoucí povolání, pobyt v zahraničí člověka namíří správným směrem. Jsem ráda, že patřím k DAAD Alumni a přála bych studentům, aby také v budoucnosti zkusili studijní štěstí v zahraničí, opravdu se to vyplatí. Nemyslím si, že cílem studia v zahraničí je využít pracovní příležitosti v jiné zemi, faktem ovšem je, že pobyt v zahraničí přinese nejen jazykový a vědomostní profit, ale i nová přátelství, rozhled a zdravou sebejistotu (která by měla být doprovázena pokorou – i tomu se v zahraničí člověk možná naučí).
Zastávám názor, že by si němčina zasloužila více pozornosti v našem vzdělávacím systému. Studenti mají velké možnosti studia v německy mluvících zemích, německy mluvící země jsou našimi bezprostředními sousedy, vyjet tam a procvičit si jazyk není tak komplikované a je to blízko. Vždyť do Vídně je blíže než do Prahy! Angličtina je lingua franca dnešní doby, nicméně němčina je jazyk, který dává mladým lidem spoustu studijních a cestovatelských příležitostí. Krátce řečeno, Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Učte se německy, es lohnt sich!
Alena Pavelková / vyučující německého jazyka/

Go to top