nucene prace

Nucená práce pro nacistické Německo
Žáci 2.B ZA se 5. dubna v rámci 5. ročníku olomouckých dnů německého jazyka (Olműtzer Kulturtage) zúčastnili besedy s panem inženýrem Jaroslavem Langerem (nar. 1924, Štěpánov
u Olomouce), který byl v roce 1944 - stejně jako celý ročník mladých lidí, narozených v roce 1924 - přikázán na nucené práce, konkrétně do německého Stuttgartu. Pan Langer žákům přiblížil atmosféru tehdejší doby, popsal odjezd do Německa, podělil se
o své zážitky z doby nuceného nasazení v Německu, přiblížil životní podmínky v táborech
pro nuceně nasazené dělníky, práci v továrně i život mladých lidí v tehdejších válečných podmínkách.
Žáci tak měli jedinečnou příležitost zeptat se přímého účastníka tehdejších událostí na jeho zážitky a osobní zkušenosti.

osvetim2019

Stalo se již tradicí, že se žáci 3. ročníků naší školy vydávají na exkurzi do polské Osvětimi,
do bývalého nacistického koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.
Vyrazili jsme už ve čtyři ráno, ale brzké vstávání se vyplatilo, protože většina návštěvníků
(a bývá jich údajně denně až 5000) dorazila až po nás, a my tak měli lepší možnost si vše
v klidu prohlédnout.
Nejdříve jsme prošli Auschwitz 1, před 2. světovou válkou kasárna polské armády, nacisty proměněná v koncentrační tábor, kde byli vězněni především političtí vězni, zejména Poláci
a Češi. Fotografie s uvedením data příchodu a data úmrtí vězněných lidí jen dokreslovaly slova průvodce o nelidském zacházení s vězni, o hladu, nemocech, zimě, tvrdé práci a krutém týrání.
Po dvou hodinách jsme přejeli do druhé části tábora Auschwitz II – Birkenau. Železniční přípojka, brána a místo selekce. Dřevěné a zděné baráky, či jen pozůstatky z nich – komíny táhnoucí se až kam oko dohlédne, mohou napovědět, kolik lidí sem bylo v průběhu holocaustu zavlečeno. Pozůstatky plynových komor a krematorií tiše vypovídají o mučivém konci života statisíců Židů z celé Evropy. Ze všech koutů, ze všech zdí na vás dýchá úzkost, bolest, nepředstavitelná hrůza. Atmosféra strachu a děsu je tu stále i po tolika letech až hrozivě živá a my si uvědomujeme, jaké štěstí naše generace má, ale zároveň přemýšlíme
o pravdivosti citátu, který je umístěn v muzeu:
„ Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“
Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

kroužek DH

Kroužek dentální hygieny se i tento rok podílel na Světovém dni ústního zdraví, který proběhl 20. března 2019. Konalo se několik akcí, které měly rozšířit povědomí o správné dentální hygieně. Všechny tyto akce probíhaly v týdnu od 18. do 22. března. V pondělí a v úterý se konaly edukace v několika mateřských školkách v Olomouci, při kterých studenti SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga společně se studenty lékařské fakulty učili správný postup při čištění zubů. Ve středu se konala další akce, tentokrát v Pevnosti poznání. Za celý den tudy prošlo nespočet olomouckých škol a dětských domovů. Nezapomnělo se však ani na seniory, i ti si mohli odnést něco nového. Jako poslední akce celého týdne byla v pátek na SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga přednáška zaměřená na prevenci proti kazu a jiným nemocem dutiny ústní. O tomto tématu nás poučil MUDr. Ladislav Korotvička a dentální hygienistka. Přednáška byla doplněna výkladem v anglickém jazyce od paní Dr. J. Morozové pro studenty, kteří k nám zavítali v rámci ERASMU. Účastnili se jí studenti 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent a asistent zubního technika. Vše probíhalo ve spolupráci s firmami Johnson & Johnson a Colgate. Celá akce byla pod vedením společnosti ARAK a Lékařské fakulty UP Olomouc.
Za kroužek dentální hygieny Kateřina Miklíková a Tatiana Turovská 2. D AZT

volej

Dne 4. 4. 2019 se konal školní volejbalový turnaj O pohár Jana Ámose Komenského. Tradičně se ho zúčastnily jednotlivé třídy naší školy. Celkem bylo postaveno 15 týmů, které byly rozděleny na skupiny A, B, a C. Vítězové skupin postoupili do finálové skupiny o 1.- 3. místo a týmy na druhém místě hrály o 4.-6. místo. Zápasy v základních i finálových skupinách nabídly nesmírně zajímavou a napínavou podívanou, kde se bojovalo o každý míč. Atmosféru podpořily příchozí třídy jako fanoušci a na všechny to mělo až elektrizující účinek. Všem hráčům děkujeme za krásný sportovní zážitek a předvedené výkony, za které byli odměněni cenami za finančního přispění Nadačního fondu.
Výsledky turnaje:

1. místo 3.D LA
2. místo 4.B ZA
3. místo 2.A ZA
4. místo 2.C ZA
5. místo 1.C NA
6. místo 4.D AZT


Těšíme se na další ročník.
Za PT TEV M. Hessová Polívková

budova

Ve dnech 12. dubna, 2. května a 3. května 2019 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÉ DNY pro žáky 1. až 3. ročníku SZŠ.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

ruj

Ve dnech 21. a 28. 3. 2019 proběhla Vědomostní soutěž z ruského jazyka pro studenty 1. až 3. ročníků SZŠ. Písemného kola, ve kterém studenti odpovídali na dotazy týkající se ruských reálií, historie, kultury a tradic, se zúčastnilo 45 zájemců. Z nich bylo vybráno 8 nejlepších, kteří postoupili do ústního kola, ve kterém předvedli monolog na vylosované téma a odpověděli na doplňující otázky. I přesto, že se ruština vyučuje jako druhý jazyk a je jí věnována pouze 1 hodina týdně, byly znalosti mnohých velmi slušné. Na 1.-2. místě se umístily Anna Jiroušová z 2AZA a Sheryn Youssef z 1CNA, 3.-4. místo obsadily Veronika Zpěváková z 3DLA a Kristina Greben z 1BZA. Všichni postupující obdrželi drobné dárky a sladkosti, výherci získali poukázky na nákup knih. Všem studentům děkujeme za zájem o soutěž a výhercům blahopřejeme. Naše poděkování patří také Nadačnímu fondu, který finančně podpořil tuto akci.
Mgr. Zuzana Bučilová
Mgr. Vratislava Mikulíková

KnihaMaulina

V úterý 26. 3. 2019 proběhlo celomoravské kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Velkého úspěchu dosáhla Natálie Kruttová (3.C), která tuto soutěž ve své kategorii vyhrála. Kromě věcné odměny obdrží v červnu pozvánku do Goethe-Institutu v Praze, kde bude mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce.
Patří jí gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Hessová Polívková

 

LVVZ fotka 2019

24. 2. - 1. 3. 2019 se konal lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem pro třídy 1.A ZA a 1.D LA.

První den jsme se příjezdu na chatu ubytovali a po obědě jsme se připravovali na první lyžování a snowboardování. Na svahu jsme se rozdělili do skupin a instruktoři se zájmem pozorovali naše dovednosti. Večer po lyžování nás čekaly zábavné seznamovací hry s Vojtou a Šebestiánem, což byli naši snowboardoví instruktoři. Užili jsme si hodně legrace u nevšedních seznamovacích her.

Druhý den jsme vydali na svah už ráno a uskutečnilo se pár týmových úprav. Lyžovalo se i po obědě a tak to probíhalo každý den.

Náplní večerních programů byly zajímavé přednášky např. o snowboardování, carvingu a velmi nás také zaujala přednáška člena horské záchranné služby pana Hejtmánka. Jedno odpoledne jsme místo odpoledního lyžování šli na relaxační procházku lesem do Ski Areálu Kopřivná, kde jsme se zastavili na trochu jídla a pití.

Lyžařský a snowboardový týden utekl jako voda a ve čtvrtek jsme si užívali poslední den lyžování na sjezdovce Myšák, večer jsme se zabavili různými zábavnými aktivitami a samozřejmě nesměl chybět ani taneční večírek, který byl hřebem večera.

Děkujeme moc všem instruktorům a učitelům za možnost účasti na tomto kurzu, a hlavně paní učitelce Pavelkové, hlavní organizátorce.

Žákyně Karolína Příhodová a Pavlína Hladíková z 1.A ZA

Go to top