studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 oborů diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra a diplomovaný zdravotní laborant:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
Výsledková listina diplomovaná dětská sestra (DDS)
Výsledková listina diplomovaný zdravotní laborant (DZL)

Informace pro přijaté uchazeče DVS, DDS, DZL

nutri

Dne 7. 6. 2022 se konala na VOŠZ a SZŠ 5. května Praha 4. celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů. Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníků středních zdravotnických škol oboru nutriční asistent z Prahy, Brna, Ostravy a z Olomouce. Naši školu reprezentovali z 2. CNA Adam Šafář, Kateřina Hladišová, Aneta Ošťádalová, Anna Zbořilová. Podporu týmu jistila vyučující Anna Fuchsová, DiS.
Téma soutěže: Zdravá výživa – využitelnost potravin v racionální stravě.
Počet účastníků: 8 týmů (2 dvoučlenné týmy z Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce)
Soutěž měla dvě části: teoretickou a praktickou.
V teoretické části trvající 60 minut dostalo 8 dvoučlenných týmů obálky s pokyny k zadání. Poté se žáci seznámili v kuchyňkách s „balíčkem překvapení“, který obsahoval vybrané potraviny.
Na základě obsahu balíčku s potravinami měli soutěžící vytvořit menu pro polévku, hlavní chod a moučník. Poté bylo nutné vypsat potřebné suroviny a technologické postupy přípravy všech pokrmů z menu, které si sestavila každá dvojice. Taktéž museli soutěžící složit z obrázků použitých surovin potravinovou pyramidu a tímto splnili teoretickou část soutěže.

V praktické části trvající 120 minut připravovaly soutěžící týmy pokrmy z potravin dle sestaveného menu. Přípravné práce, dodržování hygienických předpisů, správných technologických postupů pro přípravu polévky, hlavního pokrmu a moučníku průběžně sledovala porota, která byla sestavena z vyučujících zúčastněných škol.
Součástí hodnocení byla degustace podávaných degustačních porcí, přístupy žáků po celou dobu přípravy, správná velikost porce, servírování vzorové porce a dodržení teploty. Nedílnou součástí hodnocení bylo taktéž splnění teoretické části soutěže – kreativita při tvorbě menu, znalost surovin, správnost a úplnost technologických postupů a znalost potravinové pyramidy. Hodnocení nebylo pro porotu jednoduché.

Výsledné pořadí:
1. místo - tým z Olomouce a Brna
2. místo - tým z Ostravy
3. místo - tým z Prahy

Výsledné pořadí soutěže celý tým z Olomouce velmi potěšilo, jelikož 1. místo získala dvojice Adam Šafář, Kateřina Hladišová. Poděkování však patří celému čtyřčlennému týmu za perfektní reprezentaci oboru nutriční asistent SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc.
Za výbornou organizaci soutěžního dne patří velký dík VOŠZ a SZŠ 5. května Praha 4, především týmu vyučujících oboru nutriční asistent. Taktéž poděkování patří žákům 3. ročníku oboru nutriční asistent VOŠZ a SZŠ 5. května, kteří pomáhali při servírování degustačních porcí a následném úklidu.
Konání soutěží v oboru nutriční asistent umožňuje předávání zkušeností a informací, žáci jsou více motivováni a vidí význam osvojených vědomostí z odborných předmětů a uplatnění v praxi.
Na příští celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů bychom se měli velmi dobře připravit, jelikož organizace celostátní soutěže by měla dle návrhu organizátorů letošní soutěže proběhnout v Olomouci na SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga.


V Olomouci dne 13. 6. 2022

Fuchsová Anna, DiS

1Tesařová1CPS

Další letošní soutěž v digitální fotografii byla uspořádána pro žáky 1. ročníků na téma Moje inspirace. Žákovské hlasování vybralo nejlepší snímky.
1. místo: Tesařová Barbora, 1. C PS
2. místo: Gvizdová Jana, 1. D AZT
3. místo: Tšponová Anežka, 1. E LN
Dárkové poukázky věnoval vítězkám Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci. Oceněné snímky si můžete prohlédnout.

gvizdova.jana 1kočka

pomat 2022

Jednoletý kurz cizích jazyků


Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2022. Tito posluchači, kteří v letošním roce složí svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena ve středu 1. září 2022 a ukončena v pátek 16. června 2023.
Součástí zahájení výuky dne 1. září 2022 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.
Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.
Leták
Podrobné informace
Přihláška

budova2018

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc přijímá do 31. května 2022 přihlášky na vyšší odbornou školu zdravotnickou. Ve školním roce 2022/2023 otevíráme na VOŠz obory vzdělání zakončené absolutoriem (vše prezenční forma studia):

  • diplomovaná všeobecná sestra,
  • diplomovaná dětská setra,
  • diplomovaný zdravotní laborant
  • diplomovaná dentální hygienistka.

Veškeré informace včetně přihlášky naleznete zde.

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2022/2023 po náhradním termínu konání JPZ.
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor nutriční asistent

prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2022/2023 po řádném termínu konání JPZ
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Informace pro nepřijaté uchazeče
Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče:
Informace pro přijaté uchazeče
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka
Formulář – ochranné pláště
Formulář – přihláška ke stravování

pp1

Jak správně ošetřit odřené kolínko? Tak to si zkusily předškoláčci z MŠ 1.Olomoucká sportovní 20.4. 2022. Po dvouleté pauze měly děti opět možnost si zkusit být doktorem či sestřičkou a ošetřit různá poranění. S tímto úkolem jim pomáhali žáci ze třídy 2.A oboru praktická sestra. Děti byly nadšené a zvídavé.

 

som1

21. dubna 2022 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc třináctý somatologický den pro žáky prvních ročníků PS, LA, NA a AZT. Zúčastnilo se 23 žáků v 12 družstvech z Olomouce, 2 žákyně ze SZŠ Prostějov, 4 žáci ze SZŠ Šumperk, 2 žákyně ze SZŠ Hranice, 2 žákyně ze SZŠ Ústí nad Orlicí a 4 žáci ze SZŠ Břeclav. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev; soustava dýchací; soustava trávicí; soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila 4 členná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, studentská porota a byla udělena i cena publika.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena studentské poroty: Evelíně Traganové – GIT – dolní část (1. CPS Olomouc)
Cena publika: Anně Binderové a Davidu Gampanovi – Pohlavní soustava muže (SZŠ Šumperk)
Absolutní vítěz: Barboře Slezákové – Slinivka břišní (SZŠ Ústní nad Orlicí)
Cena za nejlepší prezentaci: Kristýně Dědíkové a Anetě Rychlé – Oběhová soustava – srdce (1. APS Olomouc)
Zvláštní cena: Elisabetě Pekařové a Barboře Uhrové – Stres (hormony) (1. BPS Olomouc)

Za klidný průběh celého dopoledne děkujeme panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu, všem porotám, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouce a oboru DDH za hodnotné ceny pro vítězná družstva a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 21. Dubna 2022 sekce SOM, PAT a MEH

Go to top