studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

666 3837

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023:

Výsledková listina - obor DVS

Výsledková listina - obor DDS

Výsledková listina - obor DZL

Informace pro přijaté uchazeče

 

 epol detail web

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc, dvou zástupců studentů na funkční období do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

skola PZ
Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant
Přihlášky se přijímají do 15. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

usmev dloudá fotka

Pro žáky střední zdravotnické školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),
• 2. září 2022 – třídnické práce (8.00 – 12.30),
• 5. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.
Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,
• Čtvrtek 1. září 2022 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 9.00 hodin – zápis, zahájení kurzu, učebna č. 119.
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pavel Skula
ředitel školy

skola PZ

VÝSLEDKY ZKOUŠKY Z ČEŠTINY PRO CIZINCE – 20.8.2022

 

vltava1

V polovině června proběhly v jižních Čechách na řece Vltavě dva sportovně turistické kurzy. Zúčastnili se jich žáci tříd 2. A, 2. B a 2. D – celkem 36 děvčat a 2 chlapci. Oba kurzy měly stejný program. Na místo konání kurzu jsme se dopravili vlakem, Místní přepravu zajištovala autobusem společnost Surfsport. Od ní jsme měli zapůjčeno
i vodácké vybavení. Ubytování proběhlo v kempu Kanak v Branné (dvě přenocování) a v kempech v Českém Krumlově (tři noci). Stravu (snídaně a večeře) připravovali instruktoři za pomoci účastníků z řad žáků.
V průběhu kurzů absolvovali jejich účastníci splutí řeky Vltavy na plastových kánoích značky Samba v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou. Osmdesát kilometrů řeky, absolvovaných ve čtyřech dnech, síly vodáků dokonale prověřilo, zvláště devět jezů. Část posádek si vyzkoušela mimo vodáckého sportu i sport plavecký. Jak se ale říká – kdo se necvaká, jezdí pod své možnosti. V obou kurzech jsme měli štěstí na stav vody v řece. Plavba většinou probíhala při, na červen neobvyklém, průtoku 20 m3/s. Počasí bylo proměnlivé. Prudkého deště si na řece užili účastníci obou kurzů. Vodácké putování si však všichni užili.
Mimo vodní turistiky absolvovali účastníci i další aktivity – voroplavbu centrem Českého Krumlova, jízdu lanovkou na horu Kleť s následným výstupem na rozhlednu, jízdu na koloběžkách z Kletě do Českého Krumlova. V rámci kulturně poznávací činnosti proběhla prohlídka historického centra Českého Krumlova.
Stanovené cíle kurzu – osvojení a prohloubení dovednosti jízdy na kánoi, jízdy na koloběžce, kulturně poznávací činnost, jízda na vorech, tábornické dovednosti, vedení k samostatnosti a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v mimoškolním prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz velmi pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili a líbil se jim. Drobné připomínky se týkaly pouze k času večerky ve 22.00 a k počasí (místy zima a déšť).
Poděkování patří všem účastníkům z řad žáků a instruktorů – byli jste super!
Pádlu zdar!
Pavel Skula, vedoucí kurzů – náčelník

paso

Ve dnech 12.6. - 17.6.2022 se celkem 42 žáků z druhých ročníků (18 z 2. APS, 4 z 2. BPS a 20 z 2. CNA) zúčastnilo sportovně turistického kurzu v Pasohlávkách. Kurz probíhal v kempu Merkur a jeho okolí, v krásném prostředí Novomlýnských nádrží.
Areál kempu nabízí spoustu příležitostí pro sportovní vyžití. Během pěti dnů si žáci vyzkoušeli a zdokonalovali se v několika sportech-volejbalu, softballu, frisbee, kruhovém tréninku i v jízdě na paddleboardu. Jelikož je okolí kempu protkáno cyklistickými stezkami, ve středu žáci absolvovali cyklistický výlet kolem Horní (Mušovské) a Střední (Věstonické) nádrže.
V osobním volnu se mohli žáci věnovat míčovým hrám, plavání, hrám ve vodě nebo si zapůjčit šlapadla. Sportovní aktivity byly každý den proloženy soutěžemi a úkoly pro jednotlivá družstva. Pohybové pexeso, reprodukce textu, veršování, stavba dupla nebo elektrika prověřily sehranost týmu a schopnost vzájemné komunikace. Družstva byla na závěr kurzu dle počtu získaných bodů odměněna.
V průběhu kurzu bylo počasí proměnlivé, slunečno vystřídal déšť i bouřka. Ani náhlá změna počasí nic nezměnila na pozitivní náladě a žáci i instruktoři si kurz užili.

Za tým instruktorů Mgr. Iva Hupková

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 – obor vzdělání diplomovaná dentální hygienistka:

Výsledková listina diplomovaná dentální hygienistka (DDH)

Informace pro přijaté uchazeče DDH
Informace pro nepřijaté uchazeče DDH
Vzor odvolání DDH

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 oborů diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra a diplomovaný zdravotní laborant:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
Výsledková listina diplomovaná dětská sestra (DDS)
Výsledková listina diplomovaný zdravotní laborant (DZL)

Informace pro přijaté uchazeče DVS, DDS, DZL

Go to top