studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Kurz ZT na zkoušku 2

Kurz ZT na zkoušku na oboru ZT proběhl v letošním školním roce 2022/2023 pro velký zájem přihlášených účastníků ve dvou termínech 28. 1. a 4. 2. 2023. Prvního termínu se zúčastnilo 21 uchazečů a druhého 10, celkem tedy prošlo kurzem zhotovení jednoduché protetické náhrady 31 zájemců o studium na tomto oboru. V průběhu dne se seznámili nejen s jednotlivými kroky pracovního postupu, zpracováním protetických materiálů, ale i s obsluhou laboratorních přístrojů a používáním modelovacích nástrojů. Účastníci hodnotili průběh kurzu jako přínosný pro rozhodování o jejich budoucím povolání.
Odborné vyučující oboru ZT

skola PZ

Výsledky zkoušky z češtiny pro cizince A2 - termín 7. 1. 2023

usmev dloudá fotka

V sobotu dne 14. 1. 2023 se v době od 9.00 do 12.00 hodin konal Den otevřených dveří. Školu navštívilo značné množství zájemců o studium a lidé z řad široké veřejnosti. Nedílnou součástí tohoto dne byla beseda s panem ředitelem, ukázka reprezentativních místností budovy školy, auly a kaple. Návštěvníci byli mile překvapeni nabídkou oborů vzdělání, materiálním vybavením odborných učeben a laboratoří, novogotickými prostory a se zájmem si vyslechli informace o historii školy.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Šárka Fedorcová, DiS.
zástupce ředitele školy pro externí výuku a další vzdělávání

prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na střední zdravotnické škole – 53-41-M/03 praktická sestra, 53-41-M/02 nutriční asistent , 53-43-M/01 laboratorní asistent a 53-44-M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2023/2024, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ. 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické – 53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (denní i kombinovaná forma vzdělávání) a 53-44-N/1. diplomovaný zubní technik pro školní rok 2023/2024, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠ

vanoce

Na Domově mládeže proběhla v prosinci vánoční soutěž „ O nejkrásnější vánočně vyzdobený pokoj“, již 14. ročník. Soutěže se zúčastnila děvčata celkem z pěti pokojů. Hodnotící komise složená z vychovatelek ocenila všechna děvčata, ale vítězný pokoj mohl být jen jeden, a to složený z děvčat
Nátálie Kamencové a Veroniky Brázdilové – obě děvčata jsou z 1. ročníku SZŠ. Všem děkujeme za jejich účast a kreativitu při výzdobě pokojů. Těšíme se na jubilejní 15. ročník této soutěže.
Mgr. Alena Nádvorníková – vedoucí vychovatelka

VOLBY P

V pondělí 12. 12. 2022 se bude konat v SICu v době od 8.00 - do 14.00 1.kolo studentských prezidentských voleb. Žáci si mohou přijít vyzkoušet "nanečisto", jak probíhá přímá volba prezidenta
a uplatnit svoje právo svobodné volby.
Celou akci bude organizovat volební komise, sestavená z žáků 2. D AZT.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na vás!

budova

Výsledky zkoušky z češtiny pro cizince A2

usmev dloudá fotka

Dne 18. listopadu 2022 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky střední zdravotnické školy.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

třídní schůzky

Ve středu 9. listopadu 2022 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

Go to top