studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

praded

 

Ve dnech 11. – 16. 3. 2024 proběhl lyžařský kurz tříd 1. APS a 1. BPS. Celkově vyjelo do jesenických hor 43 žáků. Zažili jsme neskutečnou pohodu na Kazmarce, slunce i déšť při lyžování na Pradědu, strach ze tmy při noční hře, kreativitu při „landartu“, uvolněnou atmosféru v bruntálských vířivkách, tobogánech a bazénech, a hlavně pohodu se všemi žáky.

Děkujeme všem lyžařům a snowboarďákům za účast na akci, byli jste skvělí😊

Lucie Přikrylová, Aleš Novák, Michal Kamrád, Filip Frodl a Alena Pavelková se těší na další lyžařské a sportovní výzvy s žáky naší školy😊

 

SKOL!!!!!

tridni schuzky


Ve středu 10. dubna 2024 se v 17.00 hodin
konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.

Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

 

 

kpn 20240321 113140

 

21. 3. 2024 proběhl v Šumperku 9. ročník olympiády z klinické propedeutiky.
Soutěže se zúčastnily i naše studentky z 2.BPS Eliška Raclová a Karin Mráčková s prací: Vyšetřovací postupy v pneumologii se zaměřením na pneumonii.
Prezentaci měly velmi zdařilou, získaly 2. místo a postupují do celostátního kola 18.4.2024.

PT PSK

kpn 20240321 113221

IMG 20240319 121615

 

Studenti 3.DZT navštívili 19. 3. 2024 společnost Microdent s.r.o. v Turnově.

Na odborné exkurzi nás uvítal pan inženýr Kosnar, který je provozním ředitelem. Ve školicí místnosti připravili ukázku materiálů, které zde používají, např. kovové, keramické a polymerní.
Následně nás zubní technička paní Kapounová seznámila s přístroji na skenování Smart Optics 10 a Dental Wings 3 SERIES. Ukázala nám práci se softwary DWOS a Exocad. Výklad byl pestrý a odborný.
Postupně jsme si mohli prohlédnout s panem inženýrem výrobní oddělení, kde zhotovují stomatologické náhrady různými technologiemi, jako je sintrování, 3D tisk nebo frézování všech typů materiálů.
Studenti mohli vidět jak implementovat digitální technologie s tradičními stomatologickými procesy. Za tuto autentickou zkušenost moc děkujeme.

Eva Všetičková, DiS. et DiS.
učitelka praktického vyučování pro zubní techniky a dentální hygienu


volby

 

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2024 do 11. července 2027.

Volby se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2024. Návrhy kandidátů se podávají do 28. března 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

23prijimacky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Pöttingeum zve uchazeče o studium na vyšší odborné škole zdravotnické na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 6. dubna 2024 od 9.00 do 12.00 hodin.
Prezentovány budou obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické otevírané ve školním roce 2024/2025.
Bližší informace o studiu na vyšší odborné škole zdravotnické zde. Propagační video naleznete zde.
Pavel Skula
ředitel školy

 

chem1

5 nadšenců ze třídy 2.DLA se zúčastnilo letošního kola chemické olympiády v kategorii C. Popasovali se s nelehkým tématem d- a f-prvků na výbornou, prošli zatěžkávací zkouškou názvosloví komplexních sloučenin a v laboratorní práci si zahráli na detektivy, když určovali přesné koncentrace manganistanu draselného a peroxidu vodíku.
Zkušenosti z laboratorní praxe ze své odborné výuky zužitkovali také u testu školního kola, který prověřil jejich domácí přípravu a nabyté znalosti. Test se rozhodně nedal označit za jednoduchý, přesto si náš student a naše studentky vedli na výbornou.
Vítězem školního kola se stal Daniel Vrobel s počtem 85 bodů ze 100 možných, což je naprosto fenomenální úspěch! Obzvlášť u této opravdu velmi náročné olympiády jsou však bez váhání vítězi naprosto všichni, kdo měli odvahu se zúčastnit.
A kdo ví, jestli se vítěz, nebo i druhá v pořadí Katka Vančurová nepodívají do krajského kola!

Za PT CHE BIE
Lubomír Vojtěch Baar

psycho

regionální kolo 
téma: Tajemství komunikace
28. 2. 2024

Regionálního kola psychologické olympiády se účastnili žáci těchto škol:

SZŠ Olomouc: Beáta Andrésová 3. APS, Markéta Náhlíková 3 .BPS, Tereza Smolková 3.CPS
SZŠ Hranice: Viktorie Muchová, Ivana Psotová
SZŠ Šumperk: Marie Korvinyová, Eva Schönová, Alena Matoušková
SZŠ Prostějov: Sára Pořízková, Nicolas Loka

Výsledky:
1. místo: Sára Pořízková, Prostějov
2. místo: Markéta Náhlíková, Olomouc
3. místo: Marie Korvinyová, Šumperk
cena žákovské komise: Viktorie Muchová, Hranice

Kulturní doprovod:
Jaroslav Mrázek – klavír, trumpeta
Beáta Andrésová – zpěv
Kyryl Nechaiev – klavír

Sponzoři psychologické olympiády:
Twinproduction, s.r.o
Magistrát města Olomouce
Olomoucký kraj
NF SZŠ

hory

ČERVENOHORSKÉ SEDLO - vedoucí kurzu Milena Hessová Polívková

Lyžařského kurzu se zúčastnilo 40 žáků ze tříd 1.C, 1.D a 1.E. Měli jsme jarní sněhové podmínky, které jsme využili na maximum. Kromě lyžování jsme si užili i relaxační bazén nebo stolní tenis. A jak jsme se měli? O tom více soutěžní báseň.

Brambory ve sněhu
Adéla Halouzková & spol.

Naše cesta začla v buse,
kdy jsme byli všichni v jednom kuse,
na záchod se stavilo,
moc sněhu zatím nebylo.

Cestou se nic nezrodilo,
a rychle se vše vybalilo.
Na svahu je sníh umělý,
opravdový neměli.

Na lyžích nestojím prvně,
kopce tu vypadají dost strmě.
Mám strach o svůj život holý,
furt lepší než jít do školy.

Nervy mám z okolních stromů,
když sednu na místní pomu,
a na nohou se držím sotva,
páč mě veze tahle kotva.

Mám za sebou mnoho pádů,
celý den umírám z hladu,
na oběd sním cokoli,
už nevnímám okolí.

Technicky nám to na lyžích pálí,
mezitím co se tam v dáli
snowboarďáci někde válí.

Na procházku jít ještě zvládnu,
už nám zbývá jenom pár dnů.
Někdo nemá rukavice,
Marko vyšel bez čepice.

Mezitím co Kamrád sníh hází,
Matěj se na zemi plazí.
Holky sněhuláka Karla staví,
brzy první místo nic netušící slaví.

Jediné, co pociťuji plně, je,
že jsme všichni na stejné vlně.
Byla velká legrace,
až na tvrdé matrace.
Nebyla moc velká zima,
avšak lyžák byl moc prima.

Go to top