studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

blob

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Pöttingeum zve všechny uchazeče o studium na dny otevřených dveří, které se konají v rámci v rámci prezentační výstavy SCHOLARIS ve dnech 24. a 25. listopadu 2021 od 9.00 do 16.00 hodin. Bližší informace o studiu na střední zdravotnické škole naleznete zde, o studiu na vyšší odborné škole zdravotnické zde.

covis test 2

Pro žáky střední zdravotnické školy a jejich zákonné zástupce

Screeningové testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR)
Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy.
Testování ve třídách zajistí vyučující prvních vyučovacích hodin (0., 1. nebo 2. hodiny).
Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),
- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (RT-PCR vyšetření absolvované nejdéle před 72 hodinami, antigenní test nejdéle před 24 hodinami).
Poznámka:
Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

TŘIDNI SCHUZKY

Upozorňuji zákonné zástupce žáků střední zdravotnické školy na změnu formy třídních schůzek plánovaných na středu 10. listopadu 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost prokázat bezinfekčnost – ONT pro skupiny 20 a více osob) neproběhnou 10. listopadu 2021 třídní schůzky prezenční formou.
Zákonní zástupci žáků mohou získat informace o prospěchu a chování svých dětí formou individuálních konzultací s třídním učitelem / vyučujícím předmětu (nutno předem dohodnout termín), telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

covid test

Pro žáky střední zdravotnické školy a jejich zákonné zástupce


Screeningové testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu 2021

(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR)
Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy.
Testování ve třídách zajistí vyučující prvních vyučovacích hodin (0., 1. nebo 2. hodiny).
Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),
- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (RT-PCR vyšetření absolvované nejdéle před 72 hodinami, antigenní test nejdéle před 24 hodinami).
Poznámka:
Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

budova 2019 okna

 

Ve středu 10. listopadu 2021 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.
V prostorách školy platí (v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR) povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

666 3864

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra
53-41-M/02 nutriční asistent
53-43-M/01 laboratorní asistent

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz

RESPI

Žádám všechny žáky, studenty a zaměstnance školy o důsledné dodržování aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví – nošení respirátorů ve společných prostorech školy – chodby, toalety, jídelna (mimo konzumace jídla).

Mgr. Pavel Skula

ředitel školy

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

 

vlajkabudova

Dne 27. září 2021 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky střední zdravotnické školy.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

hlavy

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠz.

Výsledková listina oboru DVS

Výsledková listina oboru DFA

Informace pro přijaté

Go to top