studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:
53–41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra

Přihlášky se přijímají do 30. září 2020. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

kovidsoubor

S účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání se nařizuje povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, roušek (povinná ochrana dýchacích cest) ve vnitřních společných prostorách školy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje).


Bližší informace pro školy a školská zařízení naleznete zde.
Žádám žáky, studenty, zaměstnance a strávníky o dodržování tohoto opatření (při znehodnocení roušky v průběhu pobytu ve škole je umožněno žákům/studentům si roušku zakoupit na vrátnici školy – cena 5 Kč).
Děkuji.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova 2019 okna

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DDS

Výsledková listina DZL

 

Informace pro přijaté

voda

S koncem prázdnin pro nás, studenty třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, začalo nové dobrodružství. Náročný týden byl pod vedením zkušených hasičů záchranářů z organizace PROFI RESCUE, kteří nás cvičili záchraně osob z divoké vody. Tento výcvik probíhal od 31. srpna do 4. září ve Vodáckém centru České Budějovice, České Vrbné 1995. Opět jsme prokázali naše fyzické kvality a odhodlání zachránit lidský život, které je nám vlastní, a bereme naše budoucí povolání jako poslání. Příjemným zpestřením byla celodenní vodní turistika pod vedením pana ředitele Mgr. Pavla Skuly, během které jsme zdolali 35km po řece Vltavě z Českého Krumlova až do Boršova nad Vltavou. Jak voda plynula, tak i kurz, a můžeme jednotně říct, že se nám stýská, protože jsme si to parádně užili.

Za 3.DZZ Vojtěch Pokorný


Pádlu a vodě zdar

kovid

 

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání se nařizuje povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, roušek (povinná ochrana dýchacích cest) ve vnitřních společných prostorách školy s výjimkou učeben.
Text mimořádného opatření naleznete zde.
Žádám žáky, studenty, zaměstnance a strávníky o dodržování tohoto opatření (při znehodnocení roušky v průběhu pobytu ve škole je umožněno žákům/studentům si roušku zakoupit na vrátnici školy – cena 5 Kč).
Děkuji.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

 

bufet

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc nabízí k pronájmu prostory pro poskytování služeb školního bufetu, včetně zázemí.
Zájemci o prohlídku prostor a další informace kontaktujte Ing. Marii Šišmovou, tel. č. 585 704 130 nebo 603 166 406.

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:

53–41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra 

53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání

 

Přihlášky se přijímají do 14. září 2020, u oboru diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání) do 18. září 2020. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠZ

 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:
53–41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání


Přihlášky se přijímají do 14. září 2020, u oboru diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání) do 18. září 2020. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

Škola puvodni

V letošním školním roce si připomeneme 125 let od založení Ústavu hraběte Pöttinga – Persinga, dnešní SZŠ a VOŠz a JŠ.
Slavnostní otevření Ústavu proběhlo 15. září 1895 za obrovské účasti českého obyvatelstva v Olomouci. Byl to významný den, kdy se město stalo dostaveníčkem mnoha členů vlasteneckých spolků z celého okolí. Německá radnice se snažila slavnosti zabránit zákazy i pohotovostí městské policie, avšak všechna opatření byla marná. Slavnost se konala za hojné účasti lidu a čestných hostů.
Výročí si letos připomeneme komorněji vzhledem k epidemiologickým opatřením, a to 12. a 13. 9. 2020 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Zpřístupněny budou reprezentativní prostory školy, k dispozici bude i výklad.
Všichni jste srdečně zváni.

666 3841Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne následovně:

Střední zdravotnická škola

Úterý 1. září 2020 1. – 4. ročník v 8.00 hod. v kmenových učebnách (do 10.40 hod. třídnické práce).
Středa 2. září 2020 8.00 – 12.30 hod. třídnické práce.
Čtvrtek 3. září 2020 Výuka dle platného rozvrhu.

Vyšší odborná škola zdravotnická

Úterý 1. září 2020 Zápis do 2. a 3. ročníku – v 8.00 hod. v učebnách dle rozpisu.
Zápis do 1. ročníku – v 10.00 hod. v aule školy.
Středa 2. září 2020 Výuka dle platného rozvrhu.

Informace o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 naleznete zde.

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněném COVID-19 ve školách nastat naleznete zde.

Go to top