studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
Přihlášky se přijímají do 15. září 2021. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

skola PZ

Pro žáky střední zdravotnické školy

Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),

2. září 2021 – třídnické práce (8.00 – 12.30),

3. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření a screeningové testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají žáci nasazen respirátor. V době, kdy jsou žáci usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí. 

Screeningové testování žáků proběhne:

- 1. září 2021 – při zahájení školního roku v jednotlivých třídách,

- 6. a 9. září 2021 – první vyučovací hodinu toho dne (1. ročníky při odjezdu / v průběhu adaptačního kurzu).

Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,

- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),

- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě.

Poznámka: 

Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole / školském zařízení bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické 

Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,

Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,

2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají studenti nasazen respirátor. V době, kdy jsou studenti usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí. 

 

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy 

Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis, zahájení kurzu.

2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají posluchači nasazen respirátor. V době, kdy jsou posluchači usazeni v učebnách ochranný prostředek mít nemusí. 

 

Další podrobné informace naleznete v „Manuálu MŠMT“ – zde.

Stanovisko MŠMT k dezinformacím o opatřením ve školách naleznete – zde.

 

Pavel Skula

ředitel školy

Pro žáky střední zdravotnické školy

·        Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),

·        2. září 2021 – třídnické práce (8.00 – 12.30),

·        3. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření a screeningové testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají žáci nasazen respirátor. V době, kdy jsou žáci usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí.

·        Screeningové testování žáků proběhne:

- 1. září 2021 – při zahájení školního roku v jednotlivých třídách,

- 6. a 9. září 2021 – první vyučovací hodinu toho dne (1. ročníky při odjezdu / v průběhu adaptačního kurzu).

Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

·        Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,

- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),

- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě.

Poznámka:

Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole / školském zařízení bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické

·        Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,

·        Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,

·        2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají studenti nasazen respirátor. V době, kdy jsou studenti usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí.

 

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy

·        Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis, zahájení kurzu.

·        2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají posluchači nasazen respirátor. V době, kdy jsou posluchači usazeni v učebnách ochranný prostředek mít nemusí.

 

Další podrobné informace naleznete v „Manuálu MŠMT“ – zde.

Stanovisko MŠMT k dezinformacím o opatřením ve školách naleznete – zde.

 

Pavel Skula

ředitel školy

 

vit

Z rukou hejtmana Josefa Suchánka převzala paní kolegyně Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D. titul Pedagog roku 2021.
Paní doktorka Růžena Vitásková spojila celou svou pedagogickou kariéru s olomouckou zdravotnickou školou – Pöttigeem. Ve škole působí od roku 1985. Začínala jako vyučující na střední zdravotnické škole a výrazným způsobem se zapojila v roce 2005 do procesu vzniku vyšší odborné školy zdravotnické, zejména oboru diplomovaný zdravotnický záchranář. Za dobu existence oboru připravila pro praxi desítky absolventů – záchranářů, kteří pod jejím vlivem přecházeli do praxe připravení odborně, prakticky i morálně. Studenti svou vedoucí studijní skupiny hodnotili vždy jako náročnou v požadavcích na ně kladených, ale také spravedlivou při posuzování jejich výkonu. Vysoce hodnotí, s odstupem času již jako profesionálové, její zkušenosti, které jim v průběhu studia předávala, oceňují kreativní
a nadstandardní přístup k výuce v průběhu profesní přípravy.
Spolu se svými studenty spolupracuje s nadací Bezpečná Olomouc na realizaci každoročně pořádané akce Bezpečná cesta do školy. Přibližuje tak obor a práci zdravotnických záchranářů veřejnosti, stejně jako žákům nižších ročníků střední školy pravidelně pořádaným Dnem záchranáře.
Svým dlouholetým příkladným pedagogickým působením a odbornými znalostmi ovlivnila několik generací studentů i spolupracovníků.
Gratulujeme!
Kolegové z Pöttingea

vit2 vit3

diplom LOv

V pondělí 21. 6. 2021 proběhlo online vyhodnocení celomoravského kola soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Do konce května se mohly odesílat tři soutěžní videopříspěvky se správně a výrazně namluveným německým textem či dramatizací. Tentokrát se předčítalo z humorné sbírky básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundhering hin und her. V kategorii odborných škol se na 3. místě umístila Vanesa Lovašová (2.B), na 4. místě Veronika Šubová (1.C) a na 7. místě Jana Schneiderová (2.C). Za odměnu obdržely žákyně drobné dárky od Goethe Institutu a od Nadačního fondu školy dárkové poukázky.

Všem třem žákyním patří poděkování za výbornou reprezentaci školy a gratulace k pěkným výsledkům.

Mgr. Hessová Polívková

tridni

Vážení rodiče,

v příloze naleznete doplňující informace ke schůzce zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků, která se uskuteční v úterý 29. června 2021 v 17.30 hod. v aule školy.
Věnujte jim, prosím, pozornost.

Doplňující informace

Pozvánka

Pavel Skula
ředitel školy

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2021/2022:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
Výsledková listina diplomovaný farmaceutický asistent (DFA)
Výsledková listina diplomovaná dentální hygienistka (DDH)
Výsledková listina diplomovaný zubní technik (DZT)

Informace pro přijaté uchazeče DVS, DFA
Informace pro přijaté uchazeče DDH
Informace pro přijaté uchazeče DZT
Informace pro nepřijaté uchazeče DDH, DZT
Vzor odvolání DDH
Vzor odvolání DZT

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu konání JPZ.

Výsledková listina obor AZT

Výsledková listina obor LA

Výsledková listina obor NA

Výsledková listina obor PS

Informace pro přijaté uchazeče
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

diplom

Během covidového období, kdy byla na středních školách distanční výuka, byla vyhlášena Metodickým centrem Pro Lingua při Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě online soutěž ve čtení německých literárních textů. Úkolem bylo vybrat jeden ze tří textů a přečíst s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Následně bylo zapotřebí natočit a poslat videonahrávku. Na konci května bylo vyhlášení výsledků a na 2. místě se umístila Veronika Šubová z 1.C NA a na 6. místě Vanesa Lovašová z 2.B PS.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková

respirator

Od 8. června 2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – žáci a studenti nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni), při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, společné prostory) zůstává režim stejný jako dosud.
Podrobné informace naleznete zde.

Go to top