studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Historie školy


skola3V tomto školním roce si naše škola připomíná 120. výročí založení Ústavu hraběte Pöttinga. Zakladatel naší školy Emanuel Pötting-Persing žil v l. 1818-1898. Od roku 1880 působil jako generální vikář olomoucké arcidiecéze a kapitulní probošt, tj. hlava sboru duchovních při dómu sv. Václava. V základních listinách Ústavu hr. Pöttinga je zdůrazněno, že město získá školu pro výchovu a vzdělání dívek, škola má nést jméno Ústav hr. Pöttinga v Olomouci a že vyučovacím jazykem je čeština.

Slavnostní otevření ústavu se uskutečnilo 15. září 1895. Během desítek let zde působila řada různých typů škol a kurzů – např. škola literní, průmyslová (později škola pro ženská hospodářská povolání), hudební, obchodní, kurzy němčiny, francouzštiny, malování porcelánu, uměleckého vypalování dřeva, šití a vaření.

Nejvýznamnější a nejdéle trvající v systému škol Ústavu hr. Pöttinga byla veřejná obchodní škola, která byla založena r. 1899 jako první obchodní škola na Moravě a první česká dívčí obchodní škola v českých zemích.

V r. 1948 byly na škole ustaveny 2 třídy sociálně zdravotní školy, což lze považovat za počátek zdravotnické školy v budově Pöttingea. K jejím prvním oborům patřily obory zdravotní sestra, zdravotní pracovnice, porodní asistentka, dětská sestra, zdravotní laborant a rentgenologický pracovník.
V r. 1952 byla budova Pöttingea předána státu - přešla pod správu ministerstva zdravotnictví. V roce 1960 byl název změněn na střední zdravotnická škola (SZŠ).

Při příležitosti 100. výročí založení Ústavu hr. Pöttinga byl škole v r. 1995 propůjčen název SZŠ E. Pöttinga, k 1. l. 1997 se tento název změnil na Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola (SZŠ a VZŠ) E. Pöttinga.
Od 1. 9. 2005 nese škola název Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (SZŠ a VOŠz) E. Pöttinga.
V r. 1996 byla škola převedena z působnosti ministerstva zdravotnictví do správy MŠMT ČR, od roku 2001 je jejím zřizovatelem Olomoucký kraj. Od roku 2002 je budova Pöttingea kulturní památkou.

Významnou součástí školy je domov mládeže (DM) – nachází se na ulici U Sportovní haly, je v něm ubytováno 185 žáků a studentů naší školy i některých jiných olomouckých středních škol a pracuje zde 6 vychovatelek a 2 asistenti vychovatele.

V současnosti škola poskytuje úplné střední odborné a vyšší odborné vzdělání v celkem 7 studijních oborech, z toho 4 na střední zdravotnické škole a 3 na vyšší odborné škole zdravotnické. Na střední škole jde o obory zdravotnický asistent, nutriční asistent, laboratorní asistent a asistent zubního technika, na vyšší škole pak o obory diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent a diplomovaný zdravotnický záchranář.
Během oněch 120 let prošlo olomouckou zdravotnickou školou, širokou veřejností běžně označovanou jako Pöttingeum, přes 20.000 absolventů třiceti zdravotnických oborů a působilo zde více než 800 interních a externích učitelů.

Škola řadu let úzce spolupracuje s desítkami státních i soukromých zdravotnických zařízení a sociálních institucí, v mimořádném rozsahu pak s Fakultní nemocnicí v Olomouci, Lékařskou fakultou UP v Olomouci, Vojenskou nemocnicí v Olomouci a s Poliklinikou ve Šternberku. Všem těmto organizacím patří velké uznání a poděkování.

 

 

ico pdf Historie školy.pdf

Go to top