studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Nadační fond

Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci navázal v roce 1998 na práci Pöttingovy nadace, která vznikla při naší škole v roce 1991. Cílem nadačního fondu je:

  •     přispívat svými prostředky na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu na SZŠ a VOŠz,
  •     zlepšovat materiální podmínky pro vzdělávání na naší škole,
  •     zajišťovat svými prostředky učebnice pro žáky a studenty a jejich půjčování,
  •     pomáhat při zabezpečování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí školy,
  •     finančně vypomáhat sociálně slabším žákům,
  •     propagovat na veřejnosti a podle možností i v zahraničí úspěchy a dobré výsledky naší školy a zdravotnické péče v Olomouci a olomouckém regionu.

  DOWNLOAD    Správní rada NF

  

Go to top