studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Školská rada SZŠ v období od 12. července 2021 do 11. července 2024 

Mgr. Alena Kopecká, MBA, předsedkyně školské rady
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Mgr. Alena Ošťádalová
Mgr. Iveta Turovská
Mgr. Yvona Vymětalová

Školská rada VOŠz v období od 12. července 2021 do 11. července 2024

Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Barbora Petrášová, předsedkyně školské rady
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

 

Vyhlášení opakovaných doplňovacích voleb do školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 11. července 2024


V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované doplňovací volby do školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 11. července 2024.
Volby se uskuteční dne 1. listopadu 2022. Návrhy kandidátů se podávají do 21. října 2022.

 

Vyhlášení opakovaných doplňujících voleb

Školská rada VOŠz kandidáti, studenti

Školská rada VOŠz volební lístek, studenti

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Dodatek č. 1 volebního řádu

Ustanovení volební komise

Školský zákon – školská rada

Zápis z doplňujících voleb do školské rady VOŠz

Dne 1. listopadu 2022 proběhnou opakované doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc, dvou zástupců studentů na funkční období do 11. července 2024.

Školská rada VOŠz, studenti – kandidáti

Školská rada VOŠz, studenti – volební lístek

 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top