studuj zdravku

  Školská rada SZŠ na období 2018-2020

 1.    Mgr. Alena Kopecká, MBA
 2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 3.    prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 4.    Mgr. Renáta Hernová, Ph.D.
 5.   Radka Navrátilová
 6.   Mgr. Iveta Turovská

Školská rada VOŠz na období 2018-2020

 1.    Mgr. Katarína Boháčiková
 2.   doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 3.   doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
 4.    Mgr. Růžena Zaoralová, Ph.D.
 5.   Tereza Krchňáková
 6.   Lucie Ševčíková

 

Vyhlášení voleb členů školských rad na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.

Vyhlášení voleb členů ŠR SZŠ
Školská rada SZŠ oprávněné osoby – formulář
Školská rada SZŠ pedagogové – formulář

Vyhlášení voleb členů ŠR VOŠz
Školská rada VOŠz studenti – formulář
Školská rada VOŠz pedagogové – formulář

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Dodatek č. 1 volebního řádu

Ustanovení volebního orgánu

Školský zákon – školská rada

 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top