studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

 

Školská rada SZŠ v období od 12. července 2021 do 11. července 2024 

Mgr. Alena Kopecká, MBA, předsedkyně školské rady
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Mgr. Alena Ošťádalová
Mgr. Iveta Turovská
Mgr. Yvona Vymětalová

Školská rada VOŠz v období od 12. července 2021 do 11. července 2024

Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Barbora Petrášová, předsedkyně školské rady
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Bc. Kamila Mizeráková, DiS.
Šárka Dvořáková

Vyhlášení voleb členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2024 do 11. července 2027


Vyhlášení voleb do školské rady SZŠ
Vyhlášení voleb do školské rady VOŠ
Ustanovení volební komise
Volební řád pro konání voleb do školských rad
Dodatek č. 1 volebního řádu 
Školský zákon – školská rada 
Školská rada SZŠ oprávněné osoby – kandidáti
Školská rada SZŠ pedagogové – kandidáti
Školská rada VOŠz studenti – kandidáti
Školská rada VOŠz pedagogové – kandidáti

 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top