studuj zdravku

Veřejná zakázka malého rozsahu „Trvanlivé potraviny“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Trvanlivé potraviny". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka trvanlivých potraviny specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace potravin a předpokládaný rozsah odběru“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava potravin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámeni

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Veřejná zakázka malého rozsahu „Čistící a úklidové prostředky“.


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čistící a úklidové prostředky" dodávané v režimu náhradního plnění. Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka čistících a úklidových prostředků specifikovaných v příloze č. 4 - Specifikace čistících a úklidových prostředků a předpokládaný rozsah ročního odběru. Součástí dodávky je doprava čistících a úklidových prostředků do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dodatečná informace

Dodatečná příloha č. 4

Dodateční informace č. 2

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování pomocných materiálů“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování pomocných materiálů" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: vakuová míchačka (2 ks), parní čistička (1 ks) a odsávací jednotka (3 ks). . Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování kovových slitin“ .


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování kovových slitin" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: víceúčelový paralelometr (3 ks) a vypalovací pec pro kovové slitiny. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení veřejné zakázky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování estetických materiálů“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování estetických materiálů" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: světelný polymerátor 3 ks, tepelně tlakový polymerátor, pec na vypalování keramiky s vakuovou pumpou a lisovací a vypalovací pec pro presovanou keramiku s vakuovou pumpou. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

 

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č.2

Příloha č.3

 

Go to top