studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – zima 2019-2020“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – zima 2019-2020". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – zima 2019-2020“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 22.11.2019 

Oznámení výsledku výběrového řízení

Potraviny – zima 2019-2020

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potraviny – zima 2019-2020".
Specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dne 15. 11. 2019

Dodatečná informace

Dne 22. 11. 2019

Oznámení výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – zima 2019-2020“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – zima 2019-2020". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, telecího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – zima 2019-2020“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dne 22. 11. 2019

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení laboratoře pro obor diplomovaná dentální hygienistka - druhá část - intraorální kamera“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení laboratoře pro obor diplomovaná dentální hygienistka - druhá část - intraorální kamera". Předmětem veřejné zakázky je zdravotnický přístroj – intraorální kamera včetně příslušného software do odborné laboratoře pro praktickou výuku Součástí dodávky je doprava a zajištění uvedení do provozu. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 Dne 10. 11. 2019

Dodatečná informace

Dne 28. 11. 2019

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2019 - opakovaná výzva“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2019 - opakovaná výzva". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – podzim 2019 - opakovaná výzva“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Oznámení o výsledku VZ - dne 26.8.2019

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2019“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – podzim 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Potraviny – podzim 2019.


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potraviny – podzim 2019".
Specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Potraviny podzim 2019.pdf
Krycí list nabídky - příloha č. 1
Návrh Rámcové kupní smlouvy - příloha č. 2
Čestné prohlášení - příloha č. 3
Specifikace potravin a předpokládaný rozsah odběru - příloha č. 4

Oznámení o výsledku řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2019“'

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, telecího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – podzim 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Oznámení o výsledku - dne 9.8.2019

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení laboratoře pro obor diplomovaná dentální hygienistka“.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení laboratoře pro obor diplomovaná dentální hygienistka". Předmětem veřejné zakázky jsou zdravotnické přístroje, nástroje a další vybavení laboratoře pro praktickou výuku studentů oboru. Součástí dodávky je doprava vybavení do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dodatečná informace - dne 2.8.2019

Návrh kupní smlouvy - dne 2.8.2019

Dodatečná informace č.2 - dne 15.8.2019

Oznámení výsledku VZ - dne 16. 8. 2019

 

 

Go to top