studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2018“

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2018". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – podzim 2018“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2018“.


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2018". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – podzim 2018“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Potraviny“


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potraviny". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka vybraných potravin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace potravin a předpokládaný rozsah odběru“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava potravin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dodatečná informace

Dodatečná informace č.2

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dataprojektor, plátno, ozvučení učebny“ 


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dataprojektor, plátno, ozvučení učebny" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka vybavení - dataprojektoru, elektrického plátna a reproduktorů k ozvučení učebny, včetně kompletní instalace. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení pracovních míst“ .


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení pracovních míst" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT - laboratorní mikromotor (10 ks), elektrické nože (31 ks) a otočné laboratorní židle (18 ks). Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Dodatečná informace 

Dodatečná informace č. 2

Příloha č. 2 - upravená

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování pomocných materiálů“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování pomocných materiálů" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: vakuová míchačka 2 ks, parní čistička 1 ks a odsávací jednotka 3 ks. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, králičího masa, zvěřiny, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č.3

Příloha č.4

Dodatečná informace 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování kovových slitin“ 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování kovových slitin" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: víceúčelový paralelometr (3 ks) a vypalovací pec pro kovové slitiny. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

Go to top