studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování kovových slitin“ .


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování kovových slitin" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: víceúčelový paralelometr (3 ks) a vypalovací pec pro kovové slitiny. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení veřejné zakázky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroje pro zpracování estetických materiálů“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístroje pro zpracování estetických materiálů" vyhlašovaného v rámci realizace projektu „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766 spolufinancovaného Evropskou Unií. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoří pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, a to: světelný polymerátor 3 ks, tepelně tlakový polymerátor, pec na vypalování keramiky s vakuovou pumpou a lisovací a vypalovací pec pro presovanou keramiku s vakuovou pumpou. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

 

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č.2

Příloha č.3

 

Go to top