studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Projekt Edison  na zdravotnické škole

Edison photo

Ve dnech 21. až 25. září 2015 navštívila naší školu v rámci projektu Edison skupina zahraničních studentek s cílem prezentovat naším žákům země svého původu a seznámit je s jejich kulturou a tradicemi. Jednalo se o Gruzii, Írán, Mexiko, Rumunsko a Thajsko. Děvčata si připravila multimediální prezentace a tyto pak prezentovala v rámci hodin angličtiny a dokonce i občanské nauky. Po skončení prezentací se žáci mohli zapojit do diskuse o jednotlivých zemích. Některé diskuse byly živější, v jiných třídách měli žáci větší ostych.
Tento projekt rozšířil nejen žákům vědomosti o zemích, které by možná někdy v budoucnu chtěli navštívit a poskytl jim možnost srovnat si životní styl, kulturní zvyky a tradice, historii a mnoho jiných věcí. Také si mohli uvědomit, že cizí jazyk je nutné znát jako prostředek k dorozumívání nejen během dovolené. Navíc se mohli setkat s mnoha přízvuky v angličtině, což podporuje lepší schopnost porozumění mluvenému projevu.
Katarína Boháčiková

Fulbright asistent ve výuce angličtiny

Naše škola požádala v loňském školním roce Fulbrightovu komisi o asistenta při výuce anglického jazyka. Naše žádost byla úspěšná a od září na naší škole působí čerstvý absolvent americké vysoké školy BA Matthew Robinson.
Věříme, že tento asistent v průběhu celého školníh roku 2015/2016 obohatí jazykové dovednosti a zvýší motivaci studentů všech ročníků při studiu angličtiny na naší škole.
Škola za asistenta neplatí, protože jeho pobyt v České republice je pokryt vládním stipendiem. Fulbrightův program je financován společně českou a americkou vládou.

matt

 

Školu navštívil rada pro tiskové a kulturní záležitosti Ray Castillo.

Dne 13.11. jsme na naší škole přivítali nezvyklého hosta, radu pro tiskové a kulturní záležitosti Americké ambasády v Praze, pana Ray Castillo. Nejprve pohovořil s panem ředitelem na téma zdravotnictví v ČR a přípravy našich studentů na jejich budoucí povolání. Poté našeho hosta přivítali studenti 4.ročníků v aule školy a měli jedinečnou možnost s ním diskutovat na téma Život diplomata Spojených států. Nakonec ho studenti provedli po budově školy. Pan Castillo nejvíce obdivoval moderní laboratoře oborů DFA a DZT a také kapli školy. Akce probíhala velice neformálně a studentům se velice líbila.

DIPLOMAT

Mobilita pedagogických pracovníků – aktivita KA1

erasmus2Naše škola získala v loňském školním roce grant v rámci evropského programu Erasmus +. Projekt byl zaměřen systém odborné výuky ve zdravotnickém vzdělávání v Irsku a na metodologii výuky jazyka a odborných předmětů.
Mobility v irském Dublinu se zúčastnilo 9 učitelů odborných předmětů ve zdravotnických oborech, 5 učitelů anglického jazyka a dále výchovný a kariérový poradce. Součástí programu byly návštěvy různých vzdělávacích a zdravotnických institucí, např. vzdělávacího centra vysoké školy Trinity College, dále metodologické workshopy, přednáška významného zaměstnavatele středního zdravotnického personálu. Učitelé se formou náslechů a rozhovorů se svými zahraničními kolegy seznámili s irským vzdělávacím systémem a dalšími aspekty pedagogické práce v Irsku.
V budoucnosti bychom chtěli ve spolupráci s irskými partnery pokračovat ve formě organizování zahraniční praxe pro studenty naší školy.

Alena Pavelková
koordinátor projektu

Přiložené materiály ke stažení

DOWNLOAD   Prezentace Irsko

DOWNLOAD   Erasmus KA1

DOWNLOAD   Irish Audio

DOWNLOAD   Irish Quiz

DOWNLOAD   Projekt Erasmus - nápň

COMENIUS

V rámci programu COMENIUS – partnerství škol – získala škola grant na realizaci mezinárodního projektu s názvem Rovnoprávnost a rozdíly ve spojené Evropě „Same Difference: Equality and Diversity in a Unified Europe“ s číslem smlouvy COM-MP-2012-072.

Partneři:
Prince Henry´s Grammar School Specialist Language College, Leeds, Velká Británie
IV Liceum Ogólnoksztalcance im. Kazimierza Wielkiego v Grudziadzu, Polsko
Hermann – Gundert – Schule Calw, Německo

Zpracovávané materiály:

DOWNLOAD   The Same Difference

DOWNLOAD    Questionnaire

DOWNLOAD    Results of Questionnaire

DOWNLOAD    Questionaire results Poland

DOWNLOAD    Results of Questionnare England

DOWNLOAD    Presentation Poland

DOWNLOAD    Immigration and religion Germany

 Go to top