Projekt Edison  na zdravotnické škole

Edison photo

Ve dnech 21. až 25. září 2015 navštívila naší školu v rámci projektu Edison skupina zahraničních studentek s cílem prezentovat naším žákům země svého původu a seznámit je s jejich kulturou a tradicemi. Jednalo se o Gruzii, Írán, Mexiko, Rumunsko a Thajsko. Děvčata si připravila multimediální prezentace a tyto pak prezentovala v rámci hodin angličtiny a dokonce i občanské nauky. Po skončení prezentací se žáci mohli zapojit do diskuse o jednotlivých zemích. Některé diskuse byly živější, v jiných třídách měli žáci větší ostych.
Tento projekt rozšířil nejen žákům vědomosti o zemích, které by možná někdy v budoucnu chtěli navštívit a poskytl jim možnost srovnat si životní styl, kulturní zvyky a tradice, historii a mnoho jiných věcí. Také si mohli uvědomit, že cizí jazyk je nutné znát jako prostředek k dorozumívání nejen během dovolené. Navíc se mohli setkat s mnoha přízvuky v angličtině, což podporuje lepší schopnost porozumění mluvenému projevu.
Katarína Boháčiková