Zahraniční jazykové pobyty pro žáky a učitele

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo prioritní osy: 7.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název projektu anglicky: Foreign language courses for teachers and students

Typ projektu: IP - ostatní Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2351

Během realizace projektu zaměřeného na podporu výuky cizích jazyků absolvují účastníci (žáci či učitelé) jazykové vzdělávací pobyty ve Velké Británii, Irsku nebo Rakousku. Mají tak možnost rozvinout svoje cizojazyčné komunikační dovednosti, zlepšit schopnost porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu i prohloubit svoje znalosti o reáliích příslušných zemí.