studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

šablony

 

 

 

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016396

Název projektu: PODPORA SZŠ A VOŠZ OLOMOUC FORMOU PROJEKTU ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ II

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Go to top