Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022


Maturitní zkouška 2022 - pokyn ředitele školy

Maturitní témata

Školní seznam literárních děl
Anglický jazyk
Ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
Ošetřovatelská péče (4. A ZA)
Ošetřovatelská péče (4. B ZA)
Dietologie a výživa
Klinika nemocí
Léčebná výživa
Klinická biochemie
Cvičení z klinické biochemie
Cvičení z hematologie a transfuzní služby
Anglický jazyk - nepovinná zkouška
Německý jazyk - nepovinná zkouška
Ruský jazyk - nepovinná zkouška
Chemie - nepovinná zkouška