VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2021/2022 na VOŠz

Kompletní organizace školního roku 2021/2022 zde.

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022
 Letní období 1. 2. 2022 - 30. 6. 2022
 Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022
 Zkouškové období ZO 11. 1. 2022 - 31. 1. 2022
 Zkouškové období LO 10. 6. 2022 - 30. 6. 2022
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS, 3. DDH, 3.DFA, 3. DZT 19. 5. - 8. 6. 2022
 
 
   
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 28. 2. 2022
  II. termín: do 31. 3. 2022
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 31. 8. 2022
  II. termín: do 30. 9. 2022
Termíny absolutorií  
 3. A DVS 20. 6. 2022 - 24. 6. 2022
 3. DFA 16. 6. 2022 - 17. 6. 2022
 3. DDH 20. 6. 2022 - 22. 6. 2022
 3. DZT 21. 6. 2022 - 24. 6. 2022
   
Den otevřených dveří  24. - 25. 11. 2021, 15. 1. 2022
Odevzdání přihlášek  31. 5. 2022
Přijímací řízení  23. 6. 2022