studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2023/2024 na VOŠz

Kompletní organizace školního roku 2023/2024 zde.

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 4. 9. 2023 - 31. 1. 2024
 Letní období 1. 2. 2024 - 30. 6. 2024
 Hlavní prázdniny 1. 7. 2024 - 31. 8. 2024
 Zkouškové období ZO 11. 1. 2024 - 31. 1. 2024
 Zkouškové období LO 10. 6. 2024 - 28. 6. 2024
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS, 3. DDH, 3.DFA, 3. DZT 22. 5. - 11. 6. 2024
 
 
   
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 29. 2. 2024
  II. termín: do 29. 3. 2024
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 30. 8. 2024
  II. termín: do 30. 9. 2024
Termíny absolutorií  
 3. B DVS 24. 6. 2024 - 28. 6. 2024
 3. DDH 24. 6. 2024 - 28. 6. 2024
 3. DFA 19. 6. 2024 - 21. 6. 2024
 3. DZT 19. 6. 2024 - 21. 6. 2024
   
Den otevřených dveří  13. 1. 2024, 6. 4. 2024
Odevzdání přihlášek  31. 5. 2024
Přijímací řízení  24. 6. 2024
   
Go to top