studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

 

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího  řízení na VOŠz pro obory DVS, DFA:

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DFA

Informace pro přijaté

budova2018

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/13/34/2005 dne 5. května 2005, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 31. prosince 2020.

Bližší informace - zde

cesta1

V neděli 15. září 2019 se tři studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář již popáté účastnili akce Bezpečná cesta do školy, organizovanou nadací Bezpečná Olomouc.
Tříčlenný tým studentů DZZ ve složení Jaroslav Burdík, Tomáš Rýznar, Benedikt Ďubek byl v letošním roce doplněn dvěma studentkami oboru Diplomovaná všeobecná sestra - Michaelou Kocourkovou a Terezou Šavrňákovou. Studenti seznamovali děti i jejich rodiče se zásadami první pomoci, především postupu při resuscitaci, měřili zájemcům krevní tlak a informovali veřejnost o studiu na zdravotnické škole.

slunce budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělání:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik
Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

letak2019

Od října bude na naší škole probíhat již tradiční chemický kroužek pro zájemce z řad žáků základních škol. Zván je každý, koho zajímá chemie, komu se chce přemýšlet a kdo si chce alespoň něco z chemie prakticky vyzkoušet a chodí alespoň do 7. třídy. Kroužek je pro účastníky zdarma. Více informací naleznete v připojeném letáčku. Těšíme se na vás!

budova

Žáci střední školy:

- zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod. v kmenových třídách, třídnické práce do 10.40 hod.,
- úterý 3. září 2019, 8.00 – 12.30 hod. třídnické práce,
- středa 4. září 2019, výuka dle platného rozvrhu.

Studenti vyšší odborné školy:

- zápis ke studiu do 1. ročníku – pondělí 2. září 2019 v 10.00 hod. v aule školy,
- nástup do 2. a 3. ročníku – pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod. v učebnách dle rozpisu, organizace studia v zimním období,
- úterý 3. září 2019, výuka dle platného rozvrhu.

italy

V termínu od 7. 6. do 16. 6.2019 se třídy 2.B ZA a 2.C ZA zúčastnily sprotovně - turistického kurzu v Itálii. Po zdlouhavé cestě nás v kempu přivítali s otevřenou náručí. Všichni se stále usmívali a dodávali kvanta pozitivní energie - od recepční, přes animátory až k personálu na úklid. V sobotu večer jsme se rozdělili do 5 týmů, v kterých jsme následujících 7 dní plnili většinou dopolední aktivity - volejbal, softball, rugby, hrátky ve vodě, kruháčky a další. Po odpoledním klidu následovalo volno na pláži, kdy jsme si užívali plavání v moři, opalování, dovádění ve vlnách a stavění různých soch z písku. K podvečeru se většina z nás přesunula k bazénu, kde začínal vodní aerobik a hodina salsy. No a večer? Tancování s dětmi a diskotéka v Amfiteátru vždy utekl jako voda! Ve středu odpoledne jsme se vydali na výlet do městečka Vieste, kde si většina z nás nakoupila suvenýry a nafotila spousty fotek. Čtvrtek patřil výletu na lodi, prohlídce jeskyní a návštěvě ostrova, kde proběhla koupačka. Ti, co na výlet nejeli, šli na ranní túru na nedalekou zříceninu. V pátek proběhlo rozloučení a my myslíme, že se nám dost povedlo! I přes počáteční obavy jsme se obě třídy skamarádily a užily si to, jak jen se dalo. Ještě jednou velké díky vedoucím a učitelům, kteří se na kurzu jakkoli podíleli! Dalším ročníkům doporučujeme účast, protože tohle byl opravdu nezapomenutelný zážitek!

Za třídy 2.B ZA a 2.C ZA
Andrea Labašová 2.B ZA

baldovec1

V termínu 3. - 7. 6. 2019 proběhlo odborné soustředění Lanové a transportní techniky 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na Baldovci. Po teoretické přípravě, kdy se studenti naučili pracovat s lany, karabinami a sedáky, slaňovali z cvičné věže. Další den se seznámili s nosítky SKED, kladkostroji a proběhla cvičná záchrana osoby v prudkém svahu a záchrana pomocí lanového traverzu. Záchranné akce se také nacvičovaly další dny na kolmé skalní stěně a v jeskyni. Předposlední den proběhlo noční cvičení v terénu. Na kurzu museli studenti prokázat samostatné rozhodování, týmovou práci a aplikovat nové poznatky. Odborné školení zajišťovala agentura Profi Rescue.

pp

Na zakončení výuky první pomoci dochází žáci druhých ročníků střední školy na exkurzi na Leteckou záchrannou službu.
Také naše třída toto pracoviště navštívila. Někteří z nás jsou již rozhodnuti pokračovat ve studiu na vyšší škole v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář .

Žáci 2B ZA

Go to top