studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Denní pomaturitní studium

Důležité upozornění:
Pro nadcházející školní rok 2024/2025 zůstává posluchačům denního pomaturitního studia zachován status studenta se všemi výhodami s tím spojenými - státem hrazené zdravotní pojištění, nárok na přídavky na děti, slevy na jízdném, atd.

Status studenta budou mít za výše uvedených podmínek studenti, kteří složili první maturitu v roce 2024. Ve školním roce 2024/2025 tedy bude platit stejné opatření jako v předešlých letech, a to závazně pro všechny jazykové školy, které denní pomaturitní studium nabízejí. Posluchačům, kteří složili první maturitní zkoušku v letech 2023 a dříve, nabízíme jednoleté  intenzivní studium cizích jazyků ve stejném rozsahu a kvalitě jako u denního pomaturitního studia. Zápis do denního pomaturitního studia nebo denního intenzivního studia cizích jazyků je zahájen od května 2024. Přihlášky se přijímají až do naplnění kapacity.

 

DOWNLOAD   Informace_pomaturitní studium

 

Studium

Jak se mohu přihlásit ke studiu?

Student je přijat ke studiu podpisem Smlouvy o jednoletém denním studiu cizích jazyků.

Přihlášky ke studiu na školní rok 2024/2025 se přijímají na sekretariátu školy od května 2024 neomezeně až do naplnění kurzů.

Editovatelnou přihlášku je možno i stáhnout na našich webových stránkách a vyplněnou a podepsanou ji zaslat poštou.

Po vyplnění a podepsání přihlášky se student dostaví osobně k podpisu Smlouvy o jednoletém denním studiu cizích jazyků. Obvykle se smlouva podepisuje  před zahájením výuky v kurzu. Případné dotazy můžete směrovat na sekreatriát školy či  vedoucí jazykové školy Mgr. et Mgr. Faltýnkovou, Ph.D.

Telefonní čísla: 585 704 151, 725 490 625

 

 

Pokud je v kurzu volné místo i v průběhu školního roku, je možno nastoupit do kurzu i později, v takovém případě se platí poměrná část školného počínaje 1. dnem měsíce, ve kterém student nastoupil.

Jak se přihlásit ke studiu

Jak se přihlásit ke studiu

Student je přijat ke studiu podpisem Smlouvy o jednoletém denním studiu cizích jazyků.

Přihlášky ke studiu na školní rok 2024/2025 se přijímají na sekretariátu školy od května 2024 neomezeně až do naplnění kurzů.

Splatnost školného v souladu se Smlouvou o jednoletém denním studiu cizích jazyků: pět pracovních dní od data podepsání smlouvy.

Studenti neskládají ve školním roce 2024/2025 přijímací zkoušky.

Rozdělení posluchačů do skupin bude provedeno na základě vstupního testu, který se bude konat v září 2024 v budově školy Pöttingova 624/2, Olomouc.  Na základě výsledků vstupního testu budou studenti zařazeni do jednotlivých kurzů dle pokročilosti. V návaznosti na aktuálně zjištěné jazykové znalosti bude zvolena odpovídající jazyková učebnice (běžně dostupná v knihkupectvích), kterou si studenti pořídí.

Pokud je v kurzu volné místo i v průběhu školního roku, je možno nastoupit do kurzu i později, v takovém případě se platí poměrná část školného počínaje 1. dnem měsíce, ve kterém student nastoupil.

 

Ceník 2024/2025

Ceník a platební podmínky - 2024/2025

Úhrada školného převodem

Číslo účtu:
19-1149850227/0100(KB)
Zpráva pro příjemce: jméno posluchače

nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Posluchač uhradí před zahájením výuky školné a administrativní poplatek. Administrativní poplatek  činí 200,- Kč u všech jazyků. Administrativní poplatek (dále a.p.) se zásadně nevrací, ani v případě, že student do kurzu nenastoupí. Úplata za vzdělání se platí jednorázově do pěti pracovních dní po podpisu Smlouvy o jednoletém denním studiu cizího jazyka, její výše je stanovena jednotně pro oba typy studia.

Angličtina
24.600,- Kč / školní rok + 200,-Kč a.p.
Angličtina/němčina
24.600,- Kč / školní rok + 200,-Kč a.p.

V ceně je studentovi poskytnuto minimálně 700 hodin výuky, další hodiny navíc jsou bonusem, který škola studentovi poskytuje. 
V ceně je rovněž zahrnuta SJZ základní (úroveň B2) nebo všeobecná (C1) z anglického jazyka.

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kolik jazyků je možno studovat?

Ve školním roce 2024/2025 nabízí škola dva typy pomaturitního studia:

Pomaturitní kurz jazyka anglického

Pomaturitní kurz jazyka anglického a německého

Kurz je určen posluchačům, kteří ovládají anglický jazyk na úrovni středoškolského studia. Posluchači nemusí z anglického jazyka maturovat. Vstupní úroveň bude stanovena testem. Znalost německého jazyka není nutná.

Přihláška ke studiu

Přihláška k pomaturitnímu  studiu

DOWNLOAD   Přihláška pomaturitní studium

Go to top